Våtstøpt slisserenne
DSC 6295
DSC 4384
IMG 1287
DSC 5084
DSC 6839
Capone på Finnøy
Slisserenne med avlastningsplate
DSC 3537
Pipeliftertest på Tananger

Nyheter!

 • Papirfly.MSPServer.Entities.PfDocument

  Flettemur; funksjonell overvannshåndtering

  Flettemuren er en enkel mur som bygger på avansert kompetanse. Flettemuren består av enkeltelement, som opprinnelig ble utviklet og solgt som elementene til Skjæveland Muren. Disse er videreutviklet med innvendig vannreservoar og tilpasset nye bruksområder.

  Les mer
 • Katalog og priser

  Vi arbeider for tiden med ny katalog og oppdatering av priser. I en overgangsperiode kan det forekomme uoverensstemmelser mellom prisene på nettet og i papirkatalogen. De nye prisene er gjeldende fra 1. april 2017, og vi gir ut ny papirkatalog i løpet av våren. Velkommen til en hyggelig handel!

  Les mer
Flere aktueltsaker >>