Bannerbilde

Nyheter!

 • 2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

  2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

  Oppdatert:  19 desember 2018

  Dette har vært et år i rivende utvikling for Skjæveland Cementstøperi. Organisasjonen er styrket og videreutviklet, for å forberede bedriften på fremtidig vekst. Samtidig har vi lansert nye produkt og deltatt i en rekke prosjekt vi vet vil bety mye for utviklingen av VA-faget.

  Les mer
 • Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Oppdatert:  4 desember 2018

  «–Vi går i dybden», sier entreprenør Mellemstrand AS om seg selv. Det gjør de nå også, i den dype og brede grøfta som etter hvert skjærer seg gjennom dyrket mark fra Grudakanalen i Klepp på Jæren, først vestover og så i en sving mot sør. De monterer nok en ledning for overvann, men denne er annerledes.

  Les mer
 • Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Oppdatert:  16 november 2018

  Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

  Les mer
 • Hå forebygger flomskader

  Hå forebygger flomskader

  Oppdatert:  23 oktober 2018

  På grunn av et forverret klima og økte nedbørsmengder graves det gjennom byggefelt på Varhaug i Hå kommune. Kapasiteten på overvannsledningene skal økes.

  Les mer
 • Kompetanseheving; Kurs i betong

  Kompetanseheving; Kurs i betong

  Oppdatert:  5 november 2018

  Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk er opptatt av kompetanse og kvalitet. Derfor satt nylig 16 mann på skolebenken hos Multiblokk.

  Les mer
 • Ett års jubileum for Box Culvert

  Ett års jubileum for Box Culvert

  Oppdatert:  3 desember 2018

  Det er ett år siden de første norskproduserte firkantrørene, boks-kulvertene, ble montert. De ble tatt i bruk før planen, og omdisponert for å avverge et kanalsammenbrudd under en vei i Sandnes.

  Les mer
 • Belastning bompenger

  Belastning bompenger

  Oppdatert:  9 oktober 2018

  Etter innføringen av nye bompengesoner i regionen, med påfølgende økning i transportkostnadene, ser vi oss nødt til å videreføre de faktiske kostnadene der leveransen skjer inn i de respektive sonene.

  Les mer
 • Flettemuren løser flere floker

  Flettemuren løser flere floker

  Oppdatert:  19 juni 2018

  Stangeland Maskin AS bygger for tiden en fordrøyende betongmur. Flettemur-elementene kan løse tre vesentlige utfordringer knyttet til arealutnyttelse.

  Les mer
 • Alma Smart Tank

  Alma Smart Tank

  Oppdatert:  4 mars 2018

  Tidvis flommer vi over av vann, bokstavelig talt. Samtidig er drikkevann en kostbar ressurs, og bør behandles deretter.

  Les mer
< >