Bannerbilde

Nyheter!

 • Avvikende priser

  Oppdatert:  14 november 2019

  Det er avdekket avvik i prisene som ligger på våre nettsider.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Oppdatert:  5 november 2019

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer
 • Bjelland bygger om Ruten

  Bjelland bygger om Ruten

  Oppdatert:  5 november 2019

  Midt i Sandnes sentrum har Ruten ligget som en parkeringsplass og transportsentral, med et litt frynsete rykte. Nå totalrenoveres byens mest sentrale tomt til park, festplass og knutepunkt. Bjelland AS har ansvaret for grunnarbeidet, - og dette går unna!

  Les mer
 • Mulig prisregulering

  Oppdatert:  4 november 2019

  Vi ønsker med dette å informere våre kunder om en mulig prisregulering gjeldende fra 01.02.2020. Dette med bakgrunn i varslede økninger fra våre leverandører, samt økte kostnader generelt.

  Les mer
 • Box Culvert økte kapasiteten

  Box Culvert økte kapasiteten

  Oppdatert:  10 oktober 2019

  På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

  Les mer
 • Bruk nedbøren!

  Bruk nedbøren!

  Oppdatert:  21 oktober 2019

  Du kan selvfølgelig tisse i dusjen, men det er metoder som monner mer.

  Les mer
 • En bevilgende flom

  En bevilgende flom

  Oppdatert:  29 april 2019

  Dette er en artikkel om en flom, som når den først skulle ramme, kom på riktig tid, og om oppgradering av dimensjoner, bokstavelig talt.

  Les mer
 • Her kan nedbør gi glede!

  Her kan nedbør gi glede!

  Oppdatert:  9 april 2019

  Vi har skrevet om Risas Hana-prosjekt tidligere, i artikkelen: Byggefelt med åpne vannveier. Overvannsløsningen er nesten genial, og likevel så enkel. I feltet vil regnvannet bli en trivselsfaktor for barn i alle aldre.

  Les mer
 • Tørre fakta om Box Culvert

  Tørre fakta om Box Culvert

  Oppdatert:  13 mars 2019

  Skjæveland Cementstøperi utviklet Box Culvert som svar på et akutt problem knyttet til en elv i Sandnes. Elementene kan benyttes til langt mer enn vann. De kan også brukes helt tørt, blant annet.

  Les mer
 • Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Oppdatert:  4 desember 2018

  «–Vi går i dybden», sier entreprenør Mellemstrand AS om seg selv. Det gjør de nå også, i den dype og brede grøfta som etter hvert skjærer seg gjennom dyrket mark fra Grudakanalen i Klepp på Jæren, først vestover og så i en sving mot sør. De monterer nok en ledning for overvann, men denne er annerledes.

  Les mer
 • Flettemuren løser flere floker

  Flettemuren løser flere floker

  Oppdatert:  19 juni 2018

  Stangeland Maskin AS bygger for tiden en fordrøyende betongmur. Flettemur-elementene kan løse tre vesentlige utfordringer knyttet til arealutnyttelse.

  Les mer
< >