Bannerbilde

Liten overdekning

Liten overdekning

Basal falsrør løser utfordringen

Statens vegvesens Nye Vegnormalen-håndbok 018 sier: ”Minste lagtykkelse over betongrør for trafikk skal minimum være 0,5 m. dersom annet ikke er angitt. Minimum overdekning over rør kan være vanskelig å oppfylle der den generelle utformingen tilsier at rørene må ligge spesielt grunt, for eksempel ved avkjørsel og gang-sykkelsti. Det kan da være aktuelt å bruke rør med større styrke en vanlig for den aktuelle dimensjonen.
Basal Falsrør DN 300 og DN 400 er dimensjonert for minimum overdekning på 0,2 m. ved avkjørsler og gang-sykkelsti, forutsatt omfylling med pukk 8-12 og tilfredsstillende komprimering.