Bannerbilde

Capone belastningstabell med forklaring

Tabellen for belastning av Capone benyttes til å finne hvilken vekt sjøledningen skal belastes med.

Verdien som er oppgitt på den respektive dimensjon og trykk-klassen multipliseres med 1,75 for å finne vekten i sjøvannet, bruk 1,72 for ferskvann. Deretter multipliseres dette med prosent luftfylling for å finne belastningen.

Eksempel for ferskvann:
DN 160 SDR II skal belastes for 60 prosent luftfylling. Gjør slik:
13,6 kg x 1,72 x 0,6 = 14 kg/m

Ved valg av 50 kg lodd, blir c/c avstanden=
50 kg (loddvekt) = 3,,5 m c/c 14 kg /m


Belastningstabell Capone