Bannerbilde

Tilbakeslagsventil sikrer bygg

Tilbakeslagsventil sikrer bygg

Tilbakeslagsventilen forebygger oppstuvning i stikkledninger. Slike oppstuvninger gir tilbakeslag i boliger og kjelleroversvømmelser ved monsterregn. Skaden dekkes som regel av forsikringsselskapet, men sannsynligvis bare én gang.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Wabac tilbakeslagsventil

TilbakeslagsventilIfølge FNs klimapanel skal den årlige nedbørsmengden i Norge øke med mellom 5 og 20 prosent. Størst økning blir det langs kysten i sørvest og i nord. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge skal ifølge ekspertpanelet få en økning på 20 prosent. Også Østlandet rammes, med 15 – 20 prosent nedbørsøkning høst og vinter. På Vestlandet skal det årlig bli 15 døgn med mer enn 20 mm nedbør, mens ekstremnedbør vil ramme hele landet oftere. Langs kysten av Troms og Finnmark vil mengder tilsvarende nåværende årsmaksimum forekomme 2,5 til 3 ganger per år.

OVERGÅR 100-ÅRSREGN
Dette vil gi store konsekvenser. Miljø- og Fluidteknikk AS (MFT) tar opp temaet i sitt siste nyhetsbrev. MFT skriver om FNs klimarapport og klimatilpassing: «Man kan konkludere med at regn av tropisk intensitet allerede har kommet til Norden». Det refereres til monsterregnet som gikk over København 2. juli i 2011. Basert på dagens regnintensitetskurver setter det et 100-årsregn fullstendig i skyggen. Uværet ”Frida”, som traff Nedre Eiker i fjor, hadde en intensitet tilsvarende monsterregnet (70 mm på 40 minutter). Skadeomfanget er analysert ved å simulere at monsterregnet falt over et avløpsområde i Ås kommune. Beregningene viser at et 100-årsregn ville gi vannskader på 61 hus av totalt 245 hus i feltet. Monsterregnet ville føre til skade på 132 hus, dvs. over halvparten av alle husene.

KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING
Sikring av våre urbane områder mot monsterregn, som vil komme, er både et kommunalt ansvar gjennom etablering av trygge flomveier, og et kommunalt/privat ansvar ved å installere driftssikre tilbakeslagsventiler ved overløpsutslipp og enkelthus.
Det ” Svenska Miljöinstitutet” ga i 2011 ut rapporten ”Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet- erfarenhet, regler, hantering och tekniska lösningar”. Rapporten ble utgitt i samarbeid med Svensk Försäkring” og tar for seg regler og erfaringer i de nordiske landene knyttet til tilbakeslag i avløpssystemet. Rapporten påpeker at økende ekstrem-nedbør og stigende havnivå vil forsterke problemet med vannskader. Rapporten fokuserer på aktuelle tekniske løsninger for å unngå kjelleroversvømmelser forårsaket av tilbakeslag i avløpssystemet.
Det konkluderes med at ”… bakvattenskydd (tilbakeslagsventil) kan utgöra en kostnadseffektiv lösning för at skydda stora ekonomiska och immateriella värden i utsatta fastigheter.


Monsterregn vil føre til oppstuvning i stikkledninger, med tilbakeslag i boliger og oversvømte kjellere. Dette skjer allerede, og når det skjer krever huseierne erstatning fra forsikringsselskapene. Forsikringsselskap har allerede svart: ”Denne gangen får du erstatning, men det er siste gangen. Før neste styrtregn må du ha satt i verk forebyggende tiltak.” Det er derfor vi har begynt å selge tilbakeslagsventil, forklarer Aage Gjesdal.

Han er daglig leder av Skjæveland Cementstøperi og ser ikke for seg at dette komme til å bli et produkt firmaet vil tjene godt på. Dette handler om å ivareta et ansvar som VA-leverandør.Denne tilbakeslagsventilen har jeg stor tro på, sier Aage Gjesdal, daglig leder i Skjæveland Cementstøperi.– Denne tilbakeslagsventilen er uhyre interessant, også fordi den kan ettermonteres. For oss er det viktig å tilby våre kunder svar på utfordringer de har. For eiere av boliger og andre bygg kan løsningen være å etablere en kum hvor det blir montert en tilbakeslagsventil. Da er det viktig å montere en tilbakeslagsventil som er tilnærmet vedlikeholdsfri og driftssikker. Denne er også enkel å montere, fordi den er laget for å bli satt inn i et eksisterende rør.