Bannerbilde

Kummer

Kummer

I stolpen til venstre finner du teknisk informasjon knyttet til våre kummer og tilhørende utstyr.

Alle våre kumprodukter er produsert i henhold til gjeldende norsk standard for kummer: NS 3139 og Basal Standard. Våre produkter tilfredsstiller også kravene i den europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.

Hos Skjæveland har vi valgt å la Briljant erstatte alle alternative kummer innen spill- og overvann, bortsett fra når Optikum kreves. Det gir våre kunder bunnseksjoner med optimalt renneløp og silkeglatt overflate, på kort varsel. Briljant standard levers opp til kumdiameter DN 1600. Til spillvannsnettet produseres røde Briljant bunnseksjoner. Les mer om Briljant her: