Bannerbilde

Basal Flushkum: Teknisk informasjon

Basal Flushkum: Teknisk informasjon

Basal Flushkum gir tilstrekkelig gjennomstrømning og forebygger tilstopping av ledningsnettet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Flushkum fra Basal

Basal Flushkum forebygger opphoping av sedimenter gjennom en enkel mekanisk spyleprosess. Kummen automatiserer og forenkler driften av ledninger med hyppig spylebehov og er velegnet der det er få husstander koblet til spillvannsledningen, eller ved lavt fall på spillvannsledningen.

Basal Flushkum rommer ca 500 liter vann. Når vannmagasinet er fullt skytes vannet ut i ledningen og spyler denne. Hyppigheten på spylingen reguleres ved hjelp av en batteridrevet tidsstyring som står i et eget skap.

Flushkummen kobles til en vannkum med ordinær vannledning. I vannkummen plasseres skapet for tidsstyring. Batteriet for strømtilførsel bør byttes to ganger i året i forbindelse med ordinært tilsyn.

Illustrasjon av Flushkum korrekt montert med kobling til vannkum, tidsstyring og lufting med tilbakeslagsventil.

Grafen viser spylelengde i meter for Flushkummen.