Bannerbilde

Briljant som standard

Briljant som standard

Hos Skjæveland har vi valgt å la Briljant erstatte alle alternative kummer innen spill- og overvann, bortsett fra når Optikum kreves. Det gir våre kunder bunnseksjoner med optimalt renneløp og silkeglatt overflate, på kort varsel.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Basal Briljant

Briljant standard levers opp til kumdiameter DN 1600. Til spillvannsnettet produseres røde Briljant bunnseksjoner.

Skjæveland leverer nå Briljant som standardkum. Dette korter ned leveringstiden.

OPTIMAL HYDRAULIKK

Fordi renneløpet er støpt med fall, får kummene optimal hydraulikk. Dette forebygger oppstuving medpåfølgende reduskapasitet på ledningsnettet. Med Briljant er det ingen behov for bend og rørdeler mellom kummen og ledningsnettet.ert Renneløpene i briljantkummene tilpasses vinklene, dimensjonen og rørtypen for det aktuelle ledningsnettet.

EN BEDRE STANDARD

Briljantkummene er utviklet med tanke på individuell tilpassing av hver enkel kum. Skjæveland har imidlertid valgt å gå over til Briljantkummer også som standard kummer. Årsaken er Briljants fremragende egenskaper, blant annet fallet i renneløpet. Med Briljant slipper en også problematikken med forblending av ubrukte renneløp.

Alle  Briljant-bunnseksjoner til spillvannsledninger, blir produsert røde som standard hos Skjæveland. Til spillvannsnettet produseres røde bunnseksjoner som standard. I standardkummene plasseres sideløpene noe forskjøvet i forhold til hverandre, slik at vannstrømmene ikke lenger møtes midt på i hovedløpet. Sideforskyvningen forebygger tilbakeslag og uønsket turbulens.

NY PAKNING

Når Briljant nå produseres som standardkum, korter dette ned leveringstiden.

Fremfor å produsere gamle bunnseksjoner med åpne renneløp som må tettes når disse er overflødige, går Skjæveland nå over til å produsere standard bunnseksjoner uten åpne ekstraløp. I rørutsparingene har det til nå blitt brukt AR-pakninger. I Briljant skal det i løp som skal kobles til PVC, benyttes F-576 pakning.

Standard-bunnseksjonene blir nå støpt uten åpne ekstraløp, som eventuelt må forblendes.  Briljant standardkum leveres i alle dimensjoner fra DN 150 til og med DN 1000.


Briljantkummene har silkeglatt innvendig overflate, renneløp støpt med fall og optimal hydraulikk. Dette forebygger oppstuvning. Nå er Briljant standard hos Skjæveland.

Her er Briljant-tabellen.