Bannerbilde

Leggeanvisning

Korrekt montasje er avgjørende for funksjon og varighet.

Basal har utarbeidet en grundig og god leggeanvisning, en veileder om bruk av kummer og rør av betong. Bruk den!