Bannerbilde

Optikum blender

Optikum blender

Bildene viser hvordan en skal velge riktig blender til ubrukte løp i Optikum.

Bildet viser en Optikum med korrekt montert forblendskjold. Det skal benyttes når det finnes ubrukte kumløp. For å anngi høyre- og venstreløp i Optikum. Stå ved utløpet og se ned i kummen. Det som da er til venstre, er venstreløpet. Det som er til høyre, er tilsvarende høyreløpet.

For tabell over alle de ulike variantene av blendere, klikk her.

Optikum forblendingsskjold for forblending av høyreløp.

Optikum forblendingsskjold for venstreløp.