Bannerbilde

Volum og høyde for sandfangkummer

Sandfangkummer brukes både på private og kommunaltekniske anlegg.

Skjæveland Cementstøperis sandfangkummer er robuste og tåler store belastninger. De er utstyrt med utløp tilpasset dykker. Bunnseksjonene har kuleformet bunn.

Sandfangkum DN 650


Sandfangkum