Bannerbilde

Stigerørskum Skjæveland

Stigerørskum Skjæveland

Stigerørskummen fra Skjæveland benyttes i forbindelse med oppføring av stakerør for spylekummer, og konsentrasjon av stikkledninger.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Stigerørskum DN 650

Avlastningsplaten legges på et komprimert fundament. På avlastningsplaten settes så en justeringsring i ønsket høyde. Avlastningsplaten ytføres også i en delt variant, velegnet for trange arealer.


For avslutning i terrenget kan en benytte støpejernslokk eller betonglokk.

Stigerørskummen er nok et nyutviklet produkt som vi er stolte av å presentere.


Stigerørskum fra Skjæveland. Avlastningsplaten produseres som hel eller delt løsning, og det benyttes ordinær justeringsring i ønsket høyde.