Bannerbilde

Kjetting og kjettingslave

Kjetting og kjettingslave

Skjæveland Cementstøperis løfteutstyr for helse, miljø og sikkerhet

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Bitek og kjettingslave

Kjettingslaven fra Skjæveland Cementstøperi hever sikkerheten ved løfting av betongprodukter.Vi hos Skjæveland Cementstøperi arbeider for at brukerne av våre produkter skal være trygge. I tillegg skal kvaliteten på produktene ivaretas under montasjen. Derfor sørger vi for et komplett sortiment av løfte- og monteringsutstyr. Ved heising av kummer brukes kjetting som hektes innpå festeanordninger på kummene. Faren er at fingrene lett kan komme i klem mellom kummen og kjettingen. Nå har Skjæveland Cementstøperi utviklet en enkel og genial HMS-løsning, en Kjettingslave. To gummistrikker er montert på kjettingen som benyttes til løfting av kummer. Når festeanordningen er låst på plass på kummen, vil strikken forebygge at fingrene kommer i klem når kummen skal løftes.

Monteringskjettinger
To ulike kjettingtyper hører til Congrip transportankersystem.
”Congrip løfteverktøy” består av en todelt løftekjetting med ett ankerhode i hver ende. Ankerhodene skal hektes på kuleankrene. De er sveiset til endene av kjettingene og er udemonterbare. Denne kjettingen benyttes til montering og håndtering av kummer.
”Congrip løfte- og monteringsverktøy, tregrepskjettingen” er utformet for nedheisingen og monteringen av falsrør og –deler i grøft. Verktøyet består av en tredelt løftekjetting med tre ankerhoder, ett i hver ende. Det er avgjørende at løfte- og monteringsverktøyet ikke benyttes på kumringer. Da vil den ene kjettingen bli for kort, noe som gir så stor belastning på ankrene at de i verste fall kan rives ut.