Bannerbilde

Overvann

Overvann

God overvannshåndtering forebygger flomskader og åpner for utbygging på ledige arealer.

”Overvann” er en fellesbetegnelse for vann som renner på overflaten, i praksis betyr det regnvann. Tradisjonelt sett har overvannet i boligområder blitt fanget opp av drensledninger rundt hvert hus og takrenner, blitt ført til overvannsnettet og derfra videre til nærmeste bekk, elv eller til sjøen.

Overvann finner nye veier når stikkrennene er fulle. Med klimaendringen får vi kraftigere nedbør. Rørsystemene våre er ikke konstruert for å håndtere dette, i hvert fall ikke i kombinasjon med økt antall bygg og urbanisering. For å forebygge oversvømmelser, må nye tiltak til.

Derfor har Basal og vi i Skjæveland Cementstøperi utviklet nye, fleksible og solide løsninger for overvannshåndtering, fordrøyning og infiltrasjon. I samarbeid med vår søsterbedrift Multiblokk har vi også utviklet effektive løsninger som kombinerer fordrøyning med lokal infiltrasjon og permeable dekker.

Ler mer i vår artikkelsamling (oversikt i venstre stolpe). Alle aktuelle produkter ligger i tillegg her: