Bannerbilde

Flettemur; funksjonell overvannshåndtering

Flettemur; funksjonell overvannshåndtering

Flettemuren er en enkel mur som bygger på avansert kompetanse. Flettemuren består av enkeltelement, som opprinnelig ble utviklet og solgt som elementene til Skjæveland Muren. Disse er videreutviklet med innvendig vannreservoar og tilpasset nye bruksområder.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Her laster du ned flettemurbrosjyren.

Her laster du ned flettemurbrosjyren spm pdf.

Flettemuren bygger på enkle og stødige  betongelement, som er lette å stable og kan benyttes til utallige ulike blå-grønne miljø med en rekke funksjoner.


Skjæveland produserer betongelementene, Flettemurkonseptet ivaretas av Bengt Borsheim, i Urban Natur. Han nås på 90 62 43 11 og bengt@urbannatur.no


Flettemuren bygger blant annet på utviklingsarbeid utført på NIBIO Særheim. Her er en artikkel som beskriver dette.


Ett element, utallige muligheter

Flettemuren fordrøyer overvann, har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap.

Flettemuren kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøtning, midtdeler/vegg eller landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing,  vind- og støydemping.

Flettemuren kan etableres som vertikalt regnbed. Den håndterer fuktige omgivelser, ustabile masser og er konstruert for å mestre krevende klimautfordringer.

Flettemuren kan tilpasses mange alternative bruksområder. Den er velegnet til anlegg for lek, kjøkkenhage, rennende vann, med mer.

Flettemuren er arealeffektiv, fleksibel og kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg.

Flettemuren er enkel å montere. Elementenes standardimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes- som Legoklosser.

Flettemuren er en effektiv, økonomisk og funksjonell løsning. Den er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid.

Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt.

Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.