Bannerbilde

Motstandsdyktige rørpakninger

Trelleborg Forshedas rørpakninger, i hht. EN 681-1 benyttes i Skjævelands slisserenner, ig-rør og Qmax-produkter.

Disse pakningene er beregnet for blant annet spillvann/overvann som til dels kan være forurenset av produkter basert på mineralolje, som flydrivstoff og smøreolje.

Som det fremgår av vedlagte tabell har glykol, som benyttes i avisningsvæske, ingen påviselig påvirkning på produktet.


Tabellen viser pakningenes motstandsdyktighet

Klikk på tabellen for å få større versjon, en versjon du kan lagre eller for å få utskriftbar versjon.