Bannerbilde

Vi skaper løsninger

Vi skaper løsninger

Til nå har utfordringen knyttet til regn og vann på avveie vært å dempe flomtoppene. Monsterregn gir nye utfordringer.

Fremover må vi forholde oss til at nedbøren blir så kraftig at overvannet gir nye utfordringer. I urbane strøk vil klimaendringene forsterke allerede eksisterende problemer; Det blir økt belastning på avløpsrenseanlegg, flere kjelleroversvømmelser og økt forurensningsutslipp via overløp. I tillegg kan overvannet blir en transportør av forurensninger fra veger, industriområder og større parkeringsplasser.


Fordrøyningsmagasin har inntil nå vært volum hvor utslipp av regnvann til det kommunale overvannsnettet har blitt tidsforsinket. Nå har Basal, blant annet i samarbeid med oss hos Skjæveland Cementstøperi, utviklet løsninger som kombinerer fordrøyning med infiltrasjon. Les mer om dette i egen artikkel her:

Vi har også utviklet nye komplette rør- og slisserenneløsninger for overvannshåndtering. Også disse kan ved behov kombinere infiltrasjon med fordrøyning og påslipp til kommunale anlegg.

Overvannshåndtering handler om å verne verdier, løsningene må ha lang levetid og tilpasses lokale forhold og forutsetninger. Vi har i alle år arbeidet frem nye og konstruktive produkter. Nå og fremover blir overvannshåndtering med stor sansynlighet det mest sentrale utviklingsfeltet vårt.