Bannerbilde

Monteringsveiledning for lysmastfundament

Monteringsveiledning for lysmastfundament

Skjævelands lysmastfundament skal monteres i henhold til følgende beskrivelse. Type 16 - 19, 20 - 90, 20 - 130 og 24 - 130.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Lysmastfundament, Skjæveland

Lysmastfundament med utskiftbare M20 bolter og 120 mm kabelgjennomføring

Type

Varenr

Bolteavstand

Høyde

Bredde

Vekt

For mast høyde

Type 16 - 90 20100 160 mm 0,9 m 361 mm 240 kg 3 - 6 m
Type 20 - 90 20140 200 mm 0,9 m 361 mm 240 kg 6 - 8 m
Type 20 - 130 20103 200 mm 1,3 m 455 mm 550 kg 8 - 11 m
Type 24 - 130 20998 240 mm 1,3 m 455 mm 550 kg 11 - 12 m

Utgraving, komprimering, løfting av fundament

Da fundamentene (som andre lysmastfundamenter) ikke har den nødvendige stabilitet i seg selv, er stabiliteten avhengig av grunnforhold, tilbakefyllingsmasse og komprimering.

Nedenfor vises normale mål for utgraving, dette kan dog tilpasses stedlige forhold og det som er mulig der. Omfyllingsassene skal komprimeres til min. 95 prosent Standard Proctor.

Komprimering gjennomføres lagvis, hver med maks. 300mm tykkelse/lag, til topp fundament.

Utgravingsmålene/vinkel kan reduseres noe dersom omgivende masse/terreng er hardpakket. Under fundamentet må det brukes egnet god bærelagsmasse og tilsvarende god nok fyllmasse rundt om slik at nok stabilitet oppnås. Fundamentet løftes på plass etter innstøpte Congrip nr.1 løfteanker.

Fund.

Mål på skisse

A

Mål på skisse

B

Mål på skisse

C

Mål på skisse

D

16 - 90 1,36 m 0,5 m 0,2 m 1,1 m
20 - 90 1,36 m 0,5 m 0,2 m 1,1 m
20 - 130 1,46 m 0,5 m 0,2 m 1,5 m
24 - 130 1,46 m 0,5 m 0,2 m 1,5 m

Montering, vatring

1. Ta av de fire øverste mutterne og skivene.
2. Kontroller at boltene er skrudd helt ned i fundamentets gjengehylser.
Hvis boltene er løse eller ikke skrudd helt ned, må de trekkes til med mutter+kontramutter.
3. Vatring foretas på de fire nedre
4. Monter korrekte skiver i forhold til lysmastens.
5. Plassèr lysmast med fotplate, og monter øvre skiver og muttere.
6. Hvis ikke annet er oppgitt av lysmastleverandør trekkes mutrene til med 385Nm.

**Lysmastfundament 24-130 er egnet ift. både styrke, kvalitet og funksjon iht. EN12767 (påkjøringssikkerhet) som lysmastfundament til Ørsta Stålindustri sin "12m mast med 2m utliggerarm og Avskjæringsledd Ro240"

Trykk på pdf-en under, for å laste ned Skjævelands monteringsveiledning for lysmastfundament.

Monteringsveiledning Lysmastfundament Skjæveland 07.11.2016