Bannerbilde

Trykkøkningsstasjonen

Trykkøkningsstasjonen

Partner Vannrens har utviklet en komplett trykkøkningsstasjon. De kan heve trykket på vannet direkte til forbruker, for eksempel til små byggefelt 60 – 70 hus. Alternativet pumpe vann opp i et høydebasseng, og la det renne derfra til forbruker.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Trykkøkningsstasjon

Trykkøkningsstasjonen Partner Vannrens leverer er utviklet i samarbeid med oss hos Skjæveland Cementstøperi. Det er en enkel og ekstremt tidseffektiv trykkøkningsstasjon, som egner seg til hyttefelt og boligbebyggelse.

Trykkøkningsstasjonen er prefabrikkert og leveres komplett og hele stasjonen kan fraktes på en lastebil.

Bunnseksjonen består av en ordinær ig-bunnseksjon. Fordi bunnen består av betongringer, kan høyden enkelt justeres med halvmeter-høye ringer.


Trykkøkningstasjonen er prefabrikert og lar seg montere i løpet av få timer.

Illustrasjonen viser plasseringen av pumper og rørsystem inne i betongkonstruksjonen levert av Skjæveland.