Bannerbilde

Viktig ved tilbakefylling

Ved tilbakefylling rundt kummer må en påse at massen fylles jevnt. Dette forebygger skader og hever HMS-en.

Ved tilbakefylling skal massen fylles jevnt rundt alle ringene, slik at trykket mot ringene ikke blir skjevt. Påse at massen er omtrent i samme høyde hele tiden.

Når massen er kommet opp på senterhøyden av en ring er det ideelt å legge på kumringspakning. Det skal ikke være behov for å stå i stige i forbindelse med montasje av kumringer.

Anbefalt pukkstørrelse ved tilbakefylling er  32-64 mm.

Massen skal fylles jevnt rundt ringene. Påse at høyden på massen er omlag lik rundt ringene hele tiden.