Bannerbilde

Overvannsledninger

 • Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

  Leverte ekstremtilpasset overvannsledning

  Noen ganger får vi hos Skjæveland utfordringer som er hakket mer utfordrende enn til vanlig. Denne fra Statnetts prosjekt i Hylen i Suldal forutsatte spesialtilpassede betongbend med millimeterpresisjon.

  Les mer
 • Hå forebygger flomskader

  Hå forebygger flomskader

  På grunn av et forverret klima og økte nedbørsmengder graves det gjennom byggefelt på Varhaug i Hå kommune. Kapasiteten på overvannsledningene skal økes.

  Les mer
 • Fordrøyningssystem med infiltrasjon

  Fordrøyningssystem med infiltrasjon

  Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres og vannet skal i minst mulig grad tas ut av sitt naturlig kretsløp. I områder med infiltrerbare masser bør en vurdere om det er hensiktsmessig å tilbakeføre overvannet lokalt. Dette kan gjøres via fordrøyningsmagasin.

  Les mer
 • Skadeforebygging i veien

  Skadeforebygging i veien

  Tvers gjennom et byggefelt skal Hå kommune legge en overvannsledning som avsluttes med ig-rør DN 2000. Arbeidet vil pågå rett i eiendomsgrensene på begge sidene av veien. I prosjektet benyttes også nyutviklede fotrør på DN 2000.

  Les mer
 • Tyske ovalrør til Jærhagen

  Tyske ovalrør til Jærhagen

  På Klepp, i området mellom Klepp sykehjem og RV 44, på nordsiden av Jærhagen, opparbeides for tiden et nytt næringsareal i regi av Jærhagen. Et sentralt element er et åpent parkdrag, og det er her de ovale Maulprofil-rørene kommer inn.

  Les mer
 • La om avløpsledningen i elva

  La om avløpsledningen i elva

  Små og store utfordringer er det alltid. For Vassbakk & Stol ble ett av fundamentene for den nye Kvelluren bru en solid utfordring, som de nå har løst. Eureka besøkte entreprenøren for å se hvordan.

  Les mer