Bannerbilde

Uten påslipp til kommunalt overvannsnett

 • Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

  Stangeland Arena uten utslipp til kommunalt nett!

  Havdur IL åpnet den 29. oktober 2016 sin nye fotballhall på Tjelta, Stangeland Arena. Skjæveland og Multiblokk er blant sponsorene og har levert produkter som løser vannutfordringene. Storm Aqua har bidratt med det selskapet er ekspert på; en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

  Les mer
 • Byggefelt med åpne vannveier

  Byggefelt med åpne vannveier

  Noen store sydvendte jorder, i en slak skråning ned mot riksveg 13 på Hana i Sandnes, gjøres om til et nytt byggefelt. Området opparbeides uten noen overvannsledning koblet til kommunalt nett.

  Les mer
 • Veivannhåndtering i myrområde

  Veivannhåndtering i myrområde

  Storm Aqua bisto Statens vegvesen med løsningen for å fjerne overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning i et myr-utsatt område uten offentlig overvannsledning.

  Les mer