Bannerbilde

Nyheter!

 • HR og HMS leder

  HR og HMS leder

  Oppdatert:  7 desember 2018

  Har du solid HR/HMS erfaring og god forretningsforståelse? Har du i tillegg ønske om å jobbe med forbedring- og utviklingsarbeid? Da kan du være den vi ser etter!

  Les mer
 • Ledig stilling; Innkjøps- og logistikkansvarlig

  Ledig stilling; Innkjøps- og logistikkansvarlig

  Oppdatert:  7 desember 2018

  Ønsker du å jobbe for en ledende VA produsent i utvikling? Har du god erfaring fra å jobbe med innkjøp, lager og logistikk og synes det virker interessant å bygge kompetanse og følge opp dine kolleger innenfor ditt fagområde? Da kan dette være muligheten for deg!

  Les mer
 • Ett års jubileum for Box Culvert

  Ett års jubileum for Box Culvert

  Oppdatert:  3 desember 2018

  Det er ett år siden de første norskproduserte firkantrørene, boks-kulvertene, ble montert. De ble tatt i bruk før planen, og omdisponert for å avverge et kanalsammenbrudd under en vei i Sandnes.

  Les mer
 • Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Oppdatert:  4 desember 2018

  «–Vi går i dybden», sier entreprenør Mellemstrand AS om seg selv. Det gjør de nå også, i den dype og brede grøfta som etter hvert skjærer seg gjennom dyrket mark fra Grudakanalen i Klepp på Jæren, først vestover og så i en sving mot sør. De monterer nok en ledning for overvann, men denne er annerledes.

  Les mer
 • Alma Smart Tank

  Alma Smart Tank

  Oppdatert:  4 mars 2018

  Tidvis flommer vi over av vann, bokstavelig talt. Samtidig er drikkevann en kostbar ressurs, og bør behandles deretter.

  Les mer
 • Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Oppdatert:  16 november 2018

  Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

  Les mer
 • Hå forebygger flomskader

  Hå forebygger flomskader

  Oppdatert:  23 oktober 2018

  På grunn av et forverret klima og økte nedbørsmengder graves det gjennom byggefelt på Varhaug i Hå kommune. Kapasiteten på overvannsledningene skal økes.

  Les mer
 • Kompetanseheving; Kurs i betong

  Kompetanseheving; Kurs i betong

  Oppdatert:  5 november 2018

  Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk er opptatt av kompetanse og kvalitet. Derfor satt nylig 16 mann på skolebenken hos Multiblokk.

  Les mer
 • Belastning bompenger

  Belastning bompenger

  Oppdatert:  9 oktober 2018

  Etter innføringen av nye bompengesoner i regionen, med påfølgende økning i transportkostnadene, ser vi oss nødt til å videreføre de faktiske kostnadene der leveransen skjer inn i de respektive sonene.

  Les mer
 • Flettemuren løser flere floker

  Flettemuren løser flere floker

  Oppdatert:  19 juni 2018

  Stangeland Maskin AS bygger for tiden en fordrøyende betongmur. Flettemur-elementene kan løse tre vesentlige utfordringer knyttet til arealutnyttelse.

  Les mer
 • Anlegg for rensing av vegvann

  Anlegg for rensing av vegvann

  Oppdatert:  18 februar 2018

  Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.

  Les mer
< >