Bannerbilde

Nyheter!

 • Her kan nedbør gi glede!

  Her kan nedbør gi glede!

  Oppdatert:  9 april 2019

  Vi har skrevet om Risas Hana-prosjekt tidligere, i artikkelen: Byggefelt med åpne vannveier. Overvannsløsningen er nesten genial, og likevel så enkel. I feltet vil regnvannet bli en trivselsfaktor for barn i alle aldre.

  Les mer
 • Du bruker ikke stilett på nysnø!

  Du bruker ikke stilett på nysnø!

  Oppdatert:  13 mars 2019

  De smiler på Mellemstrands prosjekt på Klepp for tiden. TV- inspeksjonen i begynnelsen av mars bekreftet det alle håpet på; her var Fotrør riktig.

  Les mer
 • Massiv flomforebygging

  Massiv flomforebygging

  Oppdatert:  27 mars 2019

  Det er flatt på Jæren, og det kan regne mye. Nedbør har nok alltid vært til både utfordring og glede i det flate jordbruksområdet. Med økt fortetning, flere tette arealer og forverret klima ble vannet plutselig til fare.

  Les mer
 • Tørre fakta om Box Culvert

  Tørre fakta om Box Culvert

  Oppdatert:  13 mars 2019

  Skjæveland Cementstøperi utviklet Box Culvert som svar på et akutt problem knyttet til en elv i Sandnes. Elementene kan benyttes til langt mer enn vann. De kan også brukes helt tørt, blant annet.

  Les mer
 • 2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

  2018 - et år som gir grunnlag for videreutvikling

  Oppdatert:  19 desember 2018

  Dette har vært et år i rivende utvikling for Skjæveland Cementstøperi. Organisasjonen er styrket og videreutviklet, for å forberede bedriften på fremtidig vekst. Samtidig har vi lansert nye produkt og deltatt i en rekke prosjekt vi vet vil bety mye for utviklingen av VA-faget.

  Les mer
 • Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Fotrør; raskere, rimeligere og mindre belastning

  Oppdatert:  4 desember 2018

  «–Vi går i dybden», sier entreprenør Mellemstrand AS om seg selv. Det gjør de nå også, i den dype og brede grøfta som etter hvert skjærer seg gjennom dyrket mark fra Grudakanalen i Klepp på Jæren, først vestover og så i en sving mot sør. De monterer nok en ledning for overvann, men denne er annerledes.

  Les mer
 • Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

  Oppdatert:  16 november 2018

  Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

  Les mer
< >