Bannerbilde

Nyheter!

 • Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Infiltrasjon som bygger på naturlige metoder

  Oppdatert:  5 desember 2019

  Etter at ingeniørene hadde vurdert konvensjonelle løsninger for overvannshåndteringen og forkastet disse, så de på muligheten for å benytte samme prinsipp som før utbyggingen: Å la vannet infiltreres ned, og ut i grunnen og steinfyllingene.

  Les mer
 • Fotrør også i DN 2400

  Fotrør også i DN 2400

  Oppdatert:  19 november 2019

  Fotrør DN 2400 leveres med både sirkulær og V-formet innvendig profil, som de andre rørene i serien.

  Les mer
 • Driftserfaringer fra Flettemur

  Driftserfaringer fra Flettemur

  Oppdatert:  19 november 2019

  Naturbaserte løsninger for robust og klimatilpasset infrastruktur blir viktig, blant annet for å håndtere nedbør på en bærekraftig måte. Flettemuren ivaretar flere behov samtidig.

  Les mer
 • Erstatter staurgamle rør

  Erstatter staurgamle rør

  Oppdatert:  19 november 2019

  Det utføres et potlearbeid på Storhaug i Stavanger når gamle rør og kummer erstattes med nye, innimellom eksisterende kabler og annen infrastruktur.

  Les mer
 • Box Culvert økte kapasiteten

  Box Culvert økte kapasiteten

  Oppdatert:  10 oktober 2019

  På Orstad etablerer Stangeland Maskin AS et nytt boligfelt. Alt overvannet ledes ut i en eksisterende kanal. Det ville ha sprengt kapasiteten på den opprinnelige sirkulære stikkrennen.

  Les mer
 • Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Åpne vannveier og fordrøyningsmagasin

  Oppdatert:  5 november 2019

  – Gjør vannet tilgjengelig! La folk få oppleve det og la barna bli kjent med naturen, nærmest stråler Amalie Rage. Takket være strenge kommunale krav til lokal overvannshåndtering har nedbøren blitt en trivselsfaktor i dette byggefeltet.

  Les mer
 • Prisjustering 2019

  Prisjustering 2019

  Oppdatert:  27 juni 2019

  Skjæveland Cementstøperi justerer opp gjeldende priser, med virkning fra 1. april 2019.

  Les mer
 • Bjelland bygger om Ruten

  Bjelland bygger om Ruten

  Oppdatert:  5 november 2019

  Midt i Sandnes sentrum har Ruten ligget som en parkeringsplass og transportsentral, med et litt frynsete rykte. Nå totalrenoveres byens mest sentrale tomt til park, festplass og knutepunkt. Bjelland AS har ansvaret for grunnarbeidet, - og dette går unna!

  Les mer
 • Anlegg for rensing av vegvann

  Anlegg for rensing av vegvann

  Oppdatert:  18 februar 2018

  Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.

  Les mer
< >