Bannerbilde

Et lotteri med mening

Bypresten i Sandnes har i en årrekke gjort en veldig innsats for mennesker med rusrelaterte problemer. I dette arbeidet er de fullstendig avhengige av bidrag fra frivillige. Gjennom «Nærværlotteriet» er Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua med på å støtte de som støtter.

Oppdatert:  18 desember 2018

Inntekten fra Nærværlotteriet går til Bypresten i Sandnes.Alle gevinstene i Nærværlotteriet er gaver fra næringslivet, stort sett fra Rogaland. Selgergruppen er yrkesaktive og tidligere yrkesaktive fra næringslivet, som selger lodd direkte til næringsdrivende i regionen, samt Byprestene selv. Etter hvert utgjør private loddkjøpere også en betydelig gruppe.

Lotteriets særpreg er størrelsene på gevinstene samt loddprisen. Hvert lodd koster kr. 1.000 og rammene for lotterisalget ligger som oftest et sted mellom 500- og 600.000 kroner.

Skjæveland Gruppen har i flere år støttet Bypresten ved å kjøpe lodd som gis i gave til alle ansatte før jul.

Byprestene i Sandnes, fra v. Øyvind Justnes Andersen, Ingeborg Erikstein Krager og Günter Theiss.

Gull verdt

I en video som ruller på Facebook for tiden forklarer konsernleder Egil Lillebø loddkjøpet på dennemåten;
– Dette har vi gjort en stund og vi synes det er en viktig ting å gjøre. Det er ikke alle som har det like godt. Den jobben Byprestengjør er veldig bra for de som trenger litt i ekstra i hverdagen.

Byprest Øyvind Justnes Andersen sier det slik;
– For oss betyr denne støtten all verden. Lotteriet er den enkeltstående inntektskilden vår som utgjør aller mest. Uten lotteriet kunne vi ikke ha drevet som vi gjør, og for brukerne våre er dette gull verdt. Et slikt håndslag fra en lokal bedrift betyr ekstra mye, for det viser at det er mennesker der ute som bryr seg.

Forutsigbarhet

Byprestkontoret ligger i sentrum, har tre ansatte og støttes også av Sandnes kommune. Men uten støtte fra frivillige hadde det vært umulig å nå så mange som de gjør.
– Det snakkes ofte om hjørnesteinsbedrifter. Skjæveland er en hjørnestein i vår virksomhet. Uten denne støtten hadde vi mistet mye av grunnlaget for arbeidet vi gjør. I tillegg til støtten fra kommunen, må vi samle inn et par millioner kroner hvert år, forklarer han.

– Vi forstår at støtten til oss tas godt imot av de ansatte i bedriftene. Det varmer ekstra å vite at dette ikke bare er en ledelsessak, men noe hele virksomheten står bak, understreker Øyvind Justnes Andersen.

Vi i Skjæveland Gruppen vil på vår side takke ham og de andre byprestene for det uvurderlige arbeidet de gjør, og ønske alle som støtter og støttes en riktig god førjulstid, jul og et godt nyttt år.