Bannerbilde

Mulig prisregulering

Vi ønsker med dette å informere våre kunder om en mulig prisregulering gjeldende fra 01.01.2020. Dette med bakgrunn i varslede økninger fra våre leverandører, samt økte kostnader generelt.

Oppdatert:  4 oktober 2019

Vi har tidligere gjort justeringer utpå vårparten, men legger nå dette om til å gjelde fra årsskiftet i tråd med våre leverandørers praksis.