Bannerbilde

Varsel om prisjustering 2018

Skjæveland Cementstøperi AS justerer opp gjeldende priser med 3 prosent, med virkning fra 01.04 2018

Oppdatert:  19 januar 2018

Dette gjøres med bakgrunn i økte råvarekostnader, økte priser på våre handelsvarer og stigende transportkostnader. Prisøkningen kan variere noe fra produkt til produkt på grunn av nødvendige korrigeringer i prisstrukturer.

Nye produkt-/priskataloger vil ikke bli trykket i 2018, men regulerte priser vil være tilgjengelig på våre hjemmesider fra 01.03.2018.

Vi ber om forståelse for denne reguleringen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Med vennlig hilsen alle oss i SKjæveland.