Bannerbilde

Ledende VA-produsent

Skjæveland har bransjens mest avanserte produksjonsutstyr for VA-produkter i betong og investerer jevnlig for fortsatt å være i toppskiktet. Produktutvikling er en ubrutt prosess hos oss, og ligger til grunn for alt vi gjør.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  

I bakgrunnen, Skjæveland Cementstøperi. Og i forgrunnen Multiblokks anlegg med Skjævelands nye fabrikk.Skjæveland produserer betongrør, kummer, belastningslodd og andre spesialprodukter. Bedriften har i underkant av 50 ansatte og omsatte i 2015 for 182 millioner kroner. Vi driver omfattende produktutvikling og har et aktivt kvalitetsarbeid. Firmaet preges i stor grad av kreativitet og vi er i en beslutningsdyktig organisasjon.

Hos Skjæveland arbeider vi kontinuerlig frem nye bruksområder hvor kvalitetsprodukter i betong er et bedre, mer økonomisk og mer slitesterkt alternativ. Derfor oppfordrer vi våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere til å komme med ideer til nye produkter og forbedringer.

Kvaliteten sikres ved at alle prosessene som har innvirkning på produktene utføres under styrte forhold, ved kontinuerlig kontroll og systematisk dokumentasjon. Vi blir igjen kontrollert av utenforstående instanser. Kontrollrådet for betongprodukter fastsetter kravene og omfangene av disse.

Våre søsterselskap

Skjæveland er en del av Skjæveland Gruppen. I denne er også Multiblokk, en anerkjent produsent av belegningsstein, heller, kantstein, støttemurer og permeable dekker, samt  kompetanseselskapet Storm Aqua, som skal bli ett av de ledende kompetansemiljøer i Norge for praktiske overvannsløsninger.

Basalmedlem

VA- organisasjonen Basal har 19 medlemsbedrifter og er landets desidert største leverandør av betongrør og -kummer. Basal står for kvalitet, kompetanse og innovasjon.

Du skal være trygg på at de produktene som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid.

Ved Basals kontor i Oslo arbeides det med å koordinere, samle og utnytte medlemsbedriftenes spisskompetanse på best måte for å videreutvikle Basal Standard. Det er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon. Alle medlemsbedriftene følger Basal Standards krav og spesifikasjoner. Skjæveland er en av de største produsentene i Basal.


Basals hovedmål

  1. Øke betongens markedsmuligheter i Norge.
  2. Bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong
  3. Satse på betydelig produktutvikling av rør og kumsystemer
  4. Fremme effektive og rasjonelle produksjonsenheter
  5. Sikre at våre kunder får rett produkt med både standardprodukter og skreddersom.

Krav ledningsnettet skal oppfylle:

Med dagens krav til ledningsanlegg skal rørene tilfredsstille følgende funksjoner:

1: Hydrauliske forhold:
sikre en tilstrekkelig gjennomstrømningskapasitet
sikre selvrensing.

2: Styrke:
ha tilstrekkelig styrke til å oppta indre og ytre belastninger
ha en styrke som ikke avtar med tiden.

3: Tetthet:
hindre utlekking av overvann og spillvann
hindre innlekking av grunnvann.

4: Slite- og korrosjonsbestandighet:
ha motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje
ha motstandsdyktighet mot kjemiske og termiske påvirkninger, innen- og utenfra.

5: Økonomi:
ha konkurransedyktige priser
gi lave drifts- og vedlikeholdskostnader.