Bannerbilde

Skjæveland styrker staben - igjen

Han er ung, erfaren og har sansen for VA.

Byggingeniør Per Ivar Bergset, med bachelor innen VA, ble ansatt som kalkulatør hos Skjæveland i sommer. De første ukene har han brukt til å gjøre seg kjent med bedriften og produktene. Han har også allerede gjort noe arbeid i forbindelse med utarbeiding av tilbud.

Per Ivar Bergset er nyansatt kalkulatør hos Skjæveland.Bergset er snart 39 år. Han bor på Ålgård, er gift og far til to barn på 6 og 10 år.
Bacheloroppgaven hans er knyttet til VA-planen for et område i Flekkefjord kommune, hvor han vurderte problemstillinger og ulike løsninger innen overvann. I den forbindelse fikk han noe bistand fra Aage Gjesdal, daværende daglig leder hos Skjæveland.

Kan salg

Arbeidserfaring har han fra betongbransjen. Hos Hårr Betong Vigrestad arbeidet han med konstruksjonstegninger, plantegninger, fasadetegninger, formtegninger og armeringstegninger til produksjon. Senere fortsatte han i samme leia hos AS Betong. Ingeniøren har også seks års erfaring fra Blokk Berge Bygg, hvor han fortsatte med salg, kalkulasjon og tilbudskriving.

VA-er spennende

– Du har erfaring fra salg, og som bindeledd mellom produksjon og salg, men innen bygg- og elementproduksjon. Nå skal du arbeide med VA. Hva tenker du om det?

– Vann og avløp, og kanskje spesielt overvann, er et interessant felt. Dette er også noe vi må arbeide mye og grundig med fremover. Det er mange eldre system i bakken, som på grunn av klimaendringene ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet fremover. Så dette gleder jeg meg til, forteller han.

Da stillingen hos Skjæveland ble utlyst fristet både arbeidsoppgavene, som er feltet han har trivdes i tidligere, og muligheten for å gå dypere inn i VA.

Får faglig påfyll

– Du var innom bedriften i forbindelse med bacheloroppgaven din. Er det noe som har overrasket deg etter at du har startet?
– Ja, jeg er positivt overrasket over størrelsen, og den betydningen selskapet har. Det virker også som om dette er en bedrift som ønsker å rigge seg for fremtiden. Det er setter jeg pris på, sier han bestemt og fortsetter.

– Varesortimentet er omfattende, både innen VA og innenfor produktene hvor Multiblokk bidrar med permeable dekker. Jeg har også gjort meg litt kjent med ingeniørbiten og Storm Aqua, knyttet til løsninger for overvann.

– Skal du delta på Klimatilpasningsdagene 2018?
– Ja, det skal jeg, og det gleder jeg meg til. Det er viktig med faglig påfyll og jeg er glad for å få denne anledningen. Det er fint at bedriftene bidrar med slikt.