Nyhet: Skjæveland Gruppen har publisert ny hjemmeside

På Skjæveland Gruppens hjemmeside finner du informasjon om muligheter for reduserte CO2-utslipp fra VA-anlegg, eksempler på naturbaserte løsninger for overvannsdisponering i utbyggingsprosjekt og konkrete systemløsninger for håndtering av overvann, blant annet.
Skjermbilde 2024 04 08 kl 13 26 11
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland Gruppen er en aktiv bidragsyter til fremtidens løsninger for produkter og miljø. Vår innovasjon og utvikling skal bidra til å redusere klimaavtrykket fra våre produkter og løsninger på en bærekraftig måte.

Slik tar vi ansvar

Som en betydelig produsent av betongprodukter har vi ansvar for vår egen produksjon, og for fotavtrykket fra produktene våre, både på produkt og bruksnivå.

Skjæveland Gruppen har valgt FNs Bærekraftsmål som gode retningslinjer for vår bedrift og vår innsats for bærekraft. På vår nye hovedside vil vi blant annet dele kunnskap som gjør at vi sammen og hver for oss kan bidra i innsatsen for å nå disse.

Øvrig info

Produktinformasjon, inspirasjon og annet aktualitetsstoff knyttet til våre produktkategorier; Vann og avløp, Mur og belegg, Infra samt Subsea, finner du fortsatt på samme sted som før.