Ansatte

Ansatte i Skjæveland Gruppen AS

Modestas Gricius

Leder Logistikk
Telefon: 967 30 440
modestas.gricius@skjeveland.no

Johnny Reiestad

Leder KHMS
Telefon: 909 18 098
johnny.reiestad@skjeveland.no

Kjartan Tangeland

Prosjektkoordinator/kalulatør VA
Telefon: 934 08 610
kjartan.tangeland@skjeveland.no

Michael Sivertsen

Kalkulatør VA
Telefon: 480 71 866
michael.sivertsen@skjeveland.no

Line Moland

Ordre og logistikk koordinator
Telefon: 472 39 279
ordre@skjevelandgruppen.no

Atle Skandsen

Kategoriansvarlig Subsea
Telefon: 926 60 050
atle.skandsen@skjeveland.no

Egil Lillebø

Konsernleder
Telefon: 992 95 232
Egil.lillebø@skjeveland.no

Jone Espeland

Proff- og prosjektleder for Rogaland og Sørlandet
Telefon: 913 56 079
jone.espeland@skjeveland.no

Egil Tjora

Sjåfør
Telefon: 951 95 247

Kjell Arne Taksdal

Forhandler Rogaland/Hordaland
Telefon: 900 20 880‬
kjell.arne.taksdal@skjeveland.no

Jens Laland

Ordrekoordinator
Telefon: 908 71 680
ordre@skjevelandgruppen.no

Roger Larsen

Leder Salg og Produksjon
Telefon: 975 53 113
roger.larsen@skjeveland.no

Evy Eiane

Senior regnskapmedarbeider
Telefon: 479 04 919
evy.eiane@skjeveland.no

Hanne Røykenes Inglis

Leder Økonomi
Telefon: 916 94 158
hanne.røykenes.inglis@skjeveland.no

Silje Vagle

Kategoriansvarlig Infrastruktur
Telefon: 468 63 726
silje.vagle@skjeveland.no

Geir Lillebø

Prosjektansvarlig maskiner og utstyr
Telefon: 951 95 248
geir.lillebo@skjeveland.no

Andrius Lencickas

Innkjøpsansvarlig
Telefon: 967 27 408
andrius.lencickas@skjeveland.no

Jøran Grindvik Todal

Transportkoordinatur
Telefon: 975 53 116
ordre@skjevelandgruppen.no

Aage Gjesdal

Koordinator Overvann
Telefon: 951 95 244
aage.gjesdal@skjeveland.no

Inge Furenes

Kategoriansvarlig Vann og avløp
Telefon: 905 93 026
inge.furenes@skjeveland.no

Jan Herbert Sandsmark

Kategoriansvarlig Mur & Belegg
Telefon: 951 95 246
jan.herbert.sandsmark@skjeveland.no

Rune Egeland

Daglig leder
Telefon: 913 40 140
rune.egeland@skjeveland.no