Derfor valgte Veidekke Skjævelands Kabelkanaler

Statnett bygger neste generasjons sentralnett og må blant annet øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene. Veidekke har fått en betydelig kontrakt. Til den leverer Skjæveland godt 4,5 kilometer spesialutformede kabelkanaler.
Kabelkanal ill
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Spenningsoppgraderingen fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi, som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Arbeidet gjøres etappevis. Vestre korridor 1 er en del av dette, og omfatter oppgradering av eksisterende transformatorstasjoner i Sauda og Saurdal, samt byggingen av to nye transformatorstasjoner på Ertsmyra og i Kvinesdal. Veidekke og Siemens har gjennom en samarbeidsavtale inngått en kontrakt med Statnett, hvor Siemens har ansvaret for det elektrotekniske arbeidet og Veidekke for det byggetekniske.

Beskytter kablene

– I all hovedsak handler kontrakten med Statnett om kontrollbygg, lagerbygg, trafosjakter og godt over 1500 fundament for apparatstativ, rundt 50 kilometer jording, samt diverse Opi-kanaler, trekkerør og veier, forklarer Alexander J. Mosbakk, Veidekke Entreprenørs anleggsleder for Kvinesdal, et av de fire anleggene i prosjektet Vestre korridor.

Omfattende kontrakt

Til prosjektet skal Skjæveland levere like i underkant av 4700 meter spesialutformede kabelkanaler av betong. Når kablene legges i betong-kassene, vil de for all tid være lett tilgjengelig og godt beskyttet. Les mer om kundetilpassede kabelkanaler her.

– Det er en omfattende kontrakt dere har fått?

– Ja, det er det. Med tanke på de betydelige investeringene Statnett skal gjøre fremover, så er dette også et viktig marked å komme inn på. Vi er virkelig veldig fornøyd med at vi fikk kontrakten til Vestre korridor 1, og ser frem til å gjennomføre dette arbeidet til riktig tid, med riktig kvalitet og uten personskader eller uhell, understreker Mosbakk.

Kvalitetskrav og innsats

Skjævelands kabelkanaler måtte spesialtilpasses for å tilfredsstille en del brukerkrav fra Statnett, knyttet til kvalitet og behov som terrenget skapte.

– Brukerkravene medførte en omfattende prosess for å komme frem til et tilfredsstillende produkt. Tore Haukali Hansen (Skjævelands salgsleder sør/øst, red.anm.) har i tilbudsfasen vist et sterkt engasjement, samt et ønske om å løse utfordringene for å få denne kontrakten på plass. Dette var en av flere faktorer som gjorde at vi til slutt valgte Skjæveland som leverandør. Samtidig var det også vurderinger knyttet spesielt til kvalitet og montasje som veide inn i avgjørelsen. Vi håper at vi kan ta med oss den gode dialogen vi har hatt i tilbudsfasen og skape et godt samarbeid videre i prosjektet, sier Veidekke Entreprenørs Alexander Mosbakk.

Arbeidet på prosjektet startet i oktober 2015 og skal ferdigstilles omkring desember 2018. Skjævelands spesialutformede kabelkanaler for prosjektet, forårsaket av Statnetts krav knyttet til armering og utsparinger, går inn som en del av Skjævelands produktspekter.