Kabelkanaler i Veidekkes milliardprosjekt

Veidekke begynte på sin del av arbeidet med Vestfoldbanen, på Sundhaugen, i 2019 og skal overlevere det høsten 2023. Tilfeldigvis besøkte vi prosjektet den dagen entreprenøren begynte å frakte kabelkanalene på plass.
Skjævelands kabelkanaler kulvert
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Litt flaks skal man ha, for det var kabelkanalene vi kom for å se på.

Veidekkes totalentreprise med Bane NOR på dobbeltsporprosjektet Drammen –Kobbervikdalen omfatter en kulvert og en løsmassetunnel, og har en verdi på 1,83 milliarder ekskl. mva. Denne parsellen på Vestfoldbanen er en del av Bane NORs Inter-City prosjekt, som skal gi dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg.

Arbeidsområdet til Veidekkes dobbeltsporprosjekt
Inngangen til arbeidsområdet preges av hektisk aktivitet.

Parsellen Drammen – Kobbervikdalen består blant annet av tre store underbyggingsentrepriser: UDK 01 Bergtunnel og dagsone Skoger, UDK 02 Kulvert og løsmassetunnel og UDK 03 Underbygning Drammen stasjon – Sundhaugen.

Skjævelands kabelkanaler heises inn for montasje.

Prosjektets omfang

Øyvind Sandven er anleggsleder for grunnarbeid og masseforflytning på prosjektet, og tar oss med inn i kulverten. Der pågår arbeidet med å stable kabelkanalene før montasje. På veien gjennom den åpne byggegropen passerer vi kummer. Grunnvann som lekker inn i tunnelen skal samles og pumpes fra vestsiden til østsiden av skinnene. Men på dette prosjektet er det tunnelene som imponerer.

Jan Ove Svensli i Veidekke
Jan-Ove Svensli har deltatt i montasjen av renneløpskummen ved kulverten.

Det er virkelig store dimensjoner over arbeidet.

Kontrakten omfatter bygging av en 540 meter lang betongkulvert, som etableres i en åpen byggegrop. Samt en påfølgende 290 meter lang tunnel gjennom løsmasse og inn i fjellet i Strømsåsen sør for Drammen stasjon.

Veidekke har også kontrakten på byggingen av seks kilometer bergtunnel igjennom Strømsåsen og en dagsone på 300 meter. Det nye oppdraget med kulvert og løsmassetunnel skal koble seg på denne bergtunnelen.

Øyvind Sandven ved Skjævelands kabelkanaler
Veidekkes anleggsleder Øyvind Sandven viste frem det flotte prosjektet.

I tunnelene skal el- og telekablene beskyttes av kabelkanaler. Arbeidet med montasjen av kabelkanalene startet i mai. Senere har en annen entreprise ansvaret for å legge kablene og montere lokkene.

Skjveland leverer kabelkanaler til Veidekke

Imponerende arbeid

Betongkulverten er så pass ferdig at det er tilgang for befaring, i motsetning til tunnelen som etableres i løsmasser. Der pågår arbeidet i det, som fra utsiden, ser ut som stummende mørke.

– Løsmassetunnel er lite vanlig i Norge og i prosjekteringen ble det vurdert flere måter å stabilisere massene på, forklarer Sandven.

Løsningen som man landet på, består i å injisere vann og sement i massene, før tunnelen etableres.

Slideshow Items

Anleggsleder Øyvind Sandven ved løsmassetunnelen
Anleggsleder Øyvind Sandven viser at sidene er langt mer solide enn de ser ut. Løsmassene er stabilisert med injisert sementblanding.

Skjævelands leveranse

Kabelkanalene er fraktet fra Skjæveland Gruppens fabrikk i Sandnes til anlegget med bil. Etter en mellomlagring fraktes de inn på byggeplassen, og heises videre med kran.

– Dere har mye å holde styr på. Hvordan går arbeidet?

– Det går greit. Veidekke har en rekke underentreprenører, men vi har selv all kommunikasjon mot Skjæveland. I tillegg til kabelkanalene og kummene for vann, leverer Skjæveland Gruppen spesialproduserte trekkekummer som vi skal benytte både ute og innvendig, forklarer Veidekkes Øyvind Sandven.

Hvordan arbeidet med montasjen av kabelkanalene gikk, får vi komme tilbake til når jobben er gjort!

Kulvertåpning