Tilbake til Trekkekummer

Trekkekum med trompetmuffe

Trekkekum med trompetmuffe

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trompetmuffer støpes inn i trekkekummene på kundens spesifikasjon, etter tegning. Prisen varierer med antall trompetmuffer. Ta kontakt for pris.

En standard trekkekum består av en betongramme og lokk med flytende ramme. Ved behov for andre høyder, kan det monteres en justeringsramme i betong mellom trekkekum og lokk, eller mellom underlag og trekkekum. Det finnes også hjørnebraketter til bruk mellom trekkekummer/justeringsrammer for å forhindre sideforskyvning.

Alle våre trekkekummer er dimensjonert for bruk i veier med middels trafikkbelastning og finnes i flere størrelser. Trekkekummene kan leveres til ulike bruksområder:

  • Belastningsgruppe 2: For områder uten trafikkbelastning, som gangveier, fotgjengerområder og enkelte parkeringsplasser. Disse kummene utføres normalt uten bunnplate.
  • Belastningsgruppe 4: For områder med middels trafikkbelastning, som kjørebaner, veiskuldre med fast dekke, og parkeringsområder. Disse kummene utføres normalt med bunnplate, dreneringshull og fundamentert på 100 mm pukk, samt lokk med flytende ramme.

For å forhindre skader på trekkekummer er det essensielt å montere dem korrekt. NB! I alle tilfeller hvor lokket ikke asfalteres fast, bør det mørtles fast.

Ulefos monteringsanvisning

Furnes monteringsanvisning

FDV & dokumentasjon
Varenr. Produkt navn Vekt i kg. Ikke lagerført
302550 TK1 SC Trekkekum 710x720x820 0 X
302555 TK2 SC Trekkekum 1410x710X820 2,200 X
302560 TK3 SC Trekkekum 2100x700X820 0 X