Prefabrikkert oppkjøringsrampe i vegen

Målet var å etablere et trygt og vedlikeholdsvennlig kryssingspunkt for syklister.
Prefab gangfelt Storhaug 6
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Stavanger kommune, som så mange andre, arbeider for økt sykling. I Hjelmelandsgate, like ved sentrum, var det behov for en trygg kryssing av vegbanen. Valget ble prefabrikkerte oppkjøringsramper fra Skjæveland. Arne Kallelid har prosjektert løsningen.

– Avdelingen for drift- og vedlikehold ønsket en løsning som varer over tid. Erfaring fra stedbygde oppbygginger er at de blir ødelagt av blant annet brøyting. I tillegg var det viktig for oss å ikke stenge gaten lenger enn nødvendig. Dette er en busstrasé, forklarer han.

Stavanger kommune har tidligere kjøpt prefabrikkert oppkjøringsramper og rundkjøring fra Skjæveland Cementstøperi. Disse er like fine fortsatt, mange år etter at de ble tatt i bruk. Nå kontaktet de betongvareprodusenten igjen, og valgte å bestille en ny fabrikkprodusert oppkjøringsrampe.

Prefab gangfelt Storhaug 4

Enkel montasje

Denne ble laget på mål og montert av Stavanger kommune i vår. Gaten er ikke like bred på begge sider av oppbyggingen. Derfor produserte Skjæveland fire breddetilpassede seksjoner. Kine Homleid Johansen hadde ansvaret for anleggsarbeidet.

– Vi stengte først den ene kjørebanen, og heiste på plass seksjon 1 og 4. Så åpnet vi den, stengte den andre og heiste på plass 2 og 3. På forhånd hadde vi målt og regnet på alt, og arbeidet gikk riktig greit, forklarer hun.

Vedkommende som ledet arbeidet da kommunen i sin tid monterte rampene i Havneringen, ble involvert i planleggingsfasen. Dermed kunne kommunen dra nytte av erfaringsoverføring.

– Prosjektet tok noe tid, men det var ikke på grunn av elementene. Selve montasjearbeidet var gjort på to dager. Først hentet vi to og løftet de på plass, så hentet vi de andre to.

På forhånd hadde vi brukt noe tid for å etablere skikkelig underlag. Når du monterer prefabrikkerte elementer på denne måten, må det være skikkelig planert, beskriver Homleid Johansen.

Remonterbare ramper

Det er mulig at denne veien skal opprustes senere, i så fall er dette en midlertidig løsning. Også derfor var det gunstig med prefabrikkerte element. Disse er laget for å kunne bli løftet vekk og remontert.

– I grunnen ligger det en del kabler. De slapp vi å ta hensyn til fordi elementene står så høyt. Den dagen Lyse (kabeleierne, red. merk) skal gjøre noe med kablene, er det bare å løfte vekk elementene til arbeidet er ferdig, forklarer Kallelid.

– Fabrikkproduserte elementer koster noe, men det vi sparer på å stenge veien minst mulig, veier svært tungt. Det gjør også HMS-en til arbeiderne på anlegget. Dessuten - når dette lages av dyktige folk på Skjæveland, så vet vi at resultatet ble bra, sier han.

Ifølge planleggeren vurderer Stavanger kommune å bruke noe tilsvarende senere, også da i forbindelse med sykkelvei. I så fall vil kommunen benytte prefabrikkerte oppkjøringsramper på de mest trafikkerte strekningene, for å unngå at veien stenges mer enn nødvendig og for å bevare rampen fin lengst mulig.

Prefabrikkerte oppkjøringsramper trygger veikryssingen.