Skjæveland Gruppens bløtstøpte kabelkanaler

Skjæveland har gått over til å bløtstøpe kabelkanaler. Dette er mer tidkrevende internt i produksjonen, men gir produktene en suveren målnøyaktighet og overflate.
Kabelkanal Fagrafjell 8
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Målnøyaktighet er avgjørende for å etablere fullstendig rette strekk, uten gliper i skjøtene og med fullstendig jevn overflate.

De bløtstøpte kabelkanalene fra Skjæveland produseres for 4 tonns og 16 tonns akseltrykk, i breddene 400, 500 og 800 mm innvendig mål.

Standard lengde er 4000 mm., mot 2400 mm. tidligere. Lengden forenkler montasjearbeidet og reduserer håndteringstiden i alle ledd. Produksjonsmåten gir også stor fleksibilitet. De nye kabelkanalene kan i stor grad skreddersys.

Kabelkanal Fagrafjell 20
Skjævelands kabelkanaler på 4000 mm., mot 2400 mm. forenkler og effektiviserer montasjen.

Bilder av Skjævelands kabelkanaler montert på Statnetts trafostasjon på Fagrafjell i Rogaland.

– I tillegg til standard-kanalene som er lagervare gir produksjonsmåten oss mulighet for å lage utsparinger, sirkulære utsparinger på DN 110 mm., og støpe kanalene på lengdemål, opp til 4000 mm. Vi støper også inn 45 grader og 90 grader hjørneløsninger.

For kunden betyr dette at de får en stor grad av tilpasning ferdig levert, fremfor å måtte tilpasse kanalene på anlegget, beskriver Silje Vagle, Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for produkter innen infrastruktur.

Silje Vagle Infra
Silje Vagle, Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for produkter innen infrastruktur.