Trafostasjon: Kabelkanaler til kapasitetsutvidelse

Prefabrikkerte kabelkanaler reduserer arbeidstiden på anlegget betydelig, samtidig som kvaliteten er suveren, spesielt sammenlignet med stedstøp. Kapasitetsutvidelsen på trafostasjonen i Dalen i Strand kommune er realisert med kjøresterke kabelkanaler fra Skjæveland Gruppen.
Skjævelands bløtstøpte kabelkanaler i Dalen 13
Tekst: Inger Anita Merkesdal

I en vakker, skjermet dal opp av Jørpeland sentrum ligger Dalen kraftstasjon. Der er det gjennomført en kapasitetsutvidelse, og nå utvides linjene mot Hjelmeland. Grunn-Service har utført grunnarbeidene på oppdrag av Kruse Smith AS, som selv har støpet fundamentene til mastene. De er stedstøpt forankret mot fjell. Innimellom fundamentene har Grunn-Service lagt ned et tett nett prefabrikkerte kabelkanaler, levert av Skjæveland Gruppen.

Skjævelands bløtstøpte kabelkanaler i Dalen 5
Trafostasjonen ligger usedvanlig vakkert til.

Arbeidet fortsetter

Sammen med Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Infra, Silje Vagle, besøker vi anlegget og får en prat med Guido Gruslinski fra Grunn-Service.

– Kan du beskrive arbeidet dere har gjort?

– Det har vært en fin prosess. Under kabelkanalene ble det lagt ut et 10 cm lag singel, så ble kanalene løftet på plass, mellom fundamentene. Arbeidet har gått helt fint. Det er vi som legger lokkene på, så er det andre som skal legge kablene på plass, forteller han.

Grunn-Service har hatt ansvaret for montasjen av kabelkanalene i Dalen, og skal gjøre tilsvarende arbeider både på Hjelmeland og Veland i forbindelse med kapasitetsutvidelsen. Selskapets prosjektleder er Tom Time, L-nett er byggherre og her er prosjektet beskrevet på Grunn-Services hjemmeside.

Skjævelands bløtstøpte kabelkanaler i Dalen 14
Skjæveland Gruppens kategoriansvarlige for Infra, Silje Vagle, i prat om de prefabrikkerte kabelkanalene med Guido Gruslinski fra Grunn-Service.

I tillegg til målnøyaktighet og fin overflate er prefabrikerte kabelkanaler langt enklere rent teknisk enn stedstøpt.

– Det er nesten ikke mulig å sammenligne dette med å forskale på plassen. Prefabrikerte kabelkanaler gir betydelig redusert anleggstid, mindre omfattende grøfter og mindre transport til anlegget. I sum fører dette til redusert fotavtrykk og mer miljøvennlige anlegg, beskriver kvinnen.

Kabelkanalene produseres enkeltvis på bestilling, med vinkler og utsparinger.

Det nye anlegget er en direkte forlengelse av det eksisterende.

Fakta

Kabelkanal-kontrakten med Skjæveland til prosjektet er på i underkant av 700 meter, fordelt på dimensjonene: 1000x600x3000mm, 800x300x4000mm, 500x300x4000mm og 400x300x4000mm.