Treplantekummen Alma: Montasje og muligheter

Alma, vår treplanteløsning for gaterom og parkanlegg, er oppgradert. Trebeskytteren leveres nå i rustfri utførelse.
Alma treplantekum Ålgård 1
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Som alternativ kan den leveres med støpejernbeskytter, eventuelt med beskyttelse av treverk.

Alma er en komplett treplanteløsning for gaterom og parkanlegg, og består av en helstøpt treplantekum, et lokk over denne og trebeskytter. Alma er beregnet for uteområder med fast dekke, for eksempel miljøgater, gatetun, sykkel- og gangstier, parkanlegg og parkeringsplasser. Alma gir gode vekstbetingelser samtidig som den forhindrer setningsskader i gatelegemet.

Som alternativ til støperisten øverst har vi utviklet et betonglokk, med ”vannrenner” i. Disse rennene leder overflatevann ned i kummen. Med det er Alma blitt en del av et helhetlig og funksjonelt system for overvannshåndtering.

Alma produseres i tre typer (se illustrasjonen nedenfor). Type 2 og Type 3 kan utvides i høyden.

Alma treplantekum m trebeskytter rustfri komplett
Enkel montering og få deler gjør arbeidet både raskere og rimeligere. Alma har enkle linjer og passer inn i alle miljø.

Prosedyre ved montering av støpejernristen på Alma Treplantekum

Etter at betongdelen er montert i korrekt høyde (ca. 50mm under ferdig belegg), legges det et lag med jordfuktig mørtel (ingen krav til kvalitet) på toppen, rundt hele betongkanten. Støpejernristen løftes på plass over mørtelen. Risten bankes ned til riktig høyde med egnet redskap.