Treplantekummer for bedre miljø

Da Ålgård sentrum ble oppgradert med ny infrastruktur under og over bakken utviklet Skjæveland romslige treplantekummer for gode vekstvilkår.
Treplantekum montasje Ålgård
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Kommunen ønsket frodighet og vegetasjon i Ålgård sentrum. En utfordring har vært å få nok volum til vekstmediet i kassene, fordi det ofte er begrensninger på størrelsen i overflaten. På Ålgård skulle treplantekummene plasseres i gang- og sykkelareal. Der er det trangt. Dette løste Skjæveland ved å utforme en treplantekum med skrå topp

I hoveddelen av treplantekummene opprettholdes volumet, samtidig kan sykkel- og gangstien om ønskelig delvis legges inn over kanten av kummene. Skjæveland leverte i alt 73 treplantekummer til den nye sentrumsgaten. De ble montert av Bjelland AS.

Treplantekum montasje Ålgård 4
Bjelland AS monterte de 73 treplantekummene på Ålgård.

Kummene er nå tatt inn som en del av Skjævelands ordinære sortiment. Fordelen med kummene er blant annet det betydelige jord-volumet kombinert med en smal lysåpning.

Illustrasjoner av Skjævelands Treplantekum Ålgård