Bannerbilde

Forankring av bend på vannledning

Produkter i denne artikkelen:   Forankringsplate

Forankringsplate for bend på vannledning benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft. Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. De produseres i tre størrelser og passer til DN 100-300 med 5-90° avvinkling og DN 400 med 5- 45° avvinkling.

Utstøpning mellom forankringsplate og rør skal utføres i henhold til vannrørleverandørens spesifikasjoner.

Forutsetning for å bruke forankringsplate på bend på vannledning er;

  1. Forankringsplaten skal kun benyttes stående.
  2. Trykk-klasse PN 10 (inkludert 5 bars prøvetrykk).
  3. Grøften må være drenert, med sprengstein eller grusmasser i grunnen.
  4. Rørdybde; minimum 1,5 meter fra overkant terreng til senter rør.
  5. Rørbend og koplinger må være så fleksible at de tåler den horisontale deformasjonen som oppstår i forankringsplaten.

Ved bruk av bend i plastmateriale må det foretas en tilleggsomstøp slik at hele bendets bue får bakstøtte mot forankringsplaten.


Bruksområder for Forankringsplate fra Skjæveland

DN Inntil 11 ¼° Inntil 22 ½° Inntil 30° Inntil 45° Inntil 90°
100 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1
150 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1
200 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 2
250 Type 1 Type 1 Type 1 Type 2 Type 2
300 Type 2 Type 2 Type 2 Type 3 Type 3
400 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

Forankringsplate Type 1Forankringsplate Type 2Forankringsplate Type 3