Bannerbilde

ifs-kummer

Infiltrasjonssandfang-kummene (IFS) fanger, forsinker, fordrøyer og flomsikrer.

IFS-kummene kombinerer to funksjoner: infiltrasjon og sandfang. I Norvars prosjektrapport 144/05: Veiledning i overvannshåndtering er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi i planlegging av overvannshåndtering:

  1. Fange opp og infiltrere alt regn ved < 20 mm nedbør.
  2. Forsinke og fordrøye vann ved > 20 mm og < 40 mm.
  3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm. nedbør.

Monteringsanvisning

Bunnseksjonen settes på en minimum 500 mm tykk pute av pukk, feks av 32 - 64 mm. I tillegg tilbakefylles kummen med pukk opp til nødoverløpet.