Bannerbilde

Lamellutskiller

Produkter i denne artikkelen:   Lamellutskiller

Lamellutskiller er godt egnet for å rense overvann fra veier, parkeringsplasser og lignende der kraftig regnskyll, varierende vannmengde og forurensninger vil forekomme.

Lamellutskiller leveres normalt med ferdigmontert utrustning i henhold til produktblad.

Mer informasjon kommer angående drift og vedlikehold av lamellutskiller.

Lagring:

Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/håndtering:

Kumelementer er utstyrt med løfteanker. Godkjent løfteutstyr skal benyttes.

Montering:

Følg veiledningen for ordinære kummer.

Kumlokk og ramme er med i leveranse. Lokket klasse er i utgangspunktet D400 i henhold til NS-EN 124. Kumlokk med luftehull og som kan boltes fast er ikke tillatt. Tilkoblinger er utført med innstøpt pakning type NBR, eller Forsheda borepakning F-910 godkjent etter NS-EN 682, type GB.

Monteringsveiledning

Det anbefales at avløpsvannet passerer et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.

Lamellutskilleren er merket med innløp og utløp og må vendes riktig ved montering.

Oljeutskilleranlegget skal plasseres frostfritt og eller beskyttes med isolasjon for å opprettholde funksjon vinterstid. Høydejustering for å nå eksakt terrenghøyde gjøres med kumringer, justeringsringer og finjustering med kumlokk og ramme.

For å unngå skadelige setninger skal topplater i veg normalt ha en overdekning på minimum 30 cm. Utgraving utføres på samme måte som for kummer. Fundament skal minimum være 150 mm og grus/singel ikke grovere enn 53 mm. Utskilleren må stå i vater.

Det anbefales at sidefyllingen skjer lagvis og med komprimering. Følg anvisningen for ordinære kummer.


Lokk bør monteres 90 grader på strømningsveien som vist i figuren, slik at montering av lamellseksjoner enkelt kan gjennomføres.