Bannerbilde

Slisserenne

Produkter i denne artikkelen:   SC Slisserenne SC Slisserenne, supplerende produkt

Slisserenne i betongplattingMontasje i betongsteinsdekke

Fugene i selve belegget er åpne og fylles med fugesand. For å unngå at fugesanden vaskes ut og ender opp i spalteåpningen mellom slisserenne-elementene, må spalten forsegles/tettes slik at fugemasse/bærelagsmasse ikke kan «rømme inn» i spalteåpningene.

Montasje med slisseforhøyer

Før monteringen av slisseforhøyeren bør hele slisserennen dekkes med egnet fiberduk, over toppen og ned på begge sider. Etter at det er tilbakefyllt rundt slisserennen splittes fiberduken i senter av slisseåpningen. Deretter monteres slisseforhøyeren. Fiberduken blir da liggende/klemt mellom betongen og slisseforhøyeren.

Montasje uten slisseforhøyer

Når slisseforhøyer ikke benyttes, anbefales det å fuge de vertikale spalteåpningene mellom slissrenne-elementene med enkomponent fugemasse.


Overgang til PP

For overgang fra spissende slisserenne til PP-rør benyttes PP overgang.


PP overgangen m. varenr. 90224, passer til 160 mm PP-rør og den minste slisserennen vår.PP overgang m. varenr. 90223, passer til 200 mm PP-rør og den største slisserennen vår.