Bannerbilde

Vannkum, montasje og drift

Vannkum DN 1200 – DN 3000

Vannkummen vår er en standardisert og dokumentert løsning som i sin helhet er testet og godkjent i henhold til opptredende krefter. Det finnes mange varianter av ventiler, rørmaterialer og dimensjoner. Vi har kompetansen og løsninger som sikrer en trygg leveranse.

FDV fra Ulefos for Uniklikk finner du her, den inneholder ansvarsbeskrivelse ved montasje.

Frostsikring

Ved frostisolering av vannkummer må en ivareta jordvarmen som kommer til kummen, samtidig som det forebygges mot frost ovenfra og fra sidene i frostfeltet. Eksisterende kummer kan etterisoleres. Å isolere vannkummen når den monteres er selvfølgelig å foretrekke. Den foretrukne løsningen er å isolere topplaten. Hvis kummen har kjegle og er høg nok, er den nest beste løsningen å isolere et mellomdekke. Den tredje, og minst foretrukne løsningen, vil være å benytte markisolasjon.