Bannerbilde

Besøk demonstrasjons- og testfeltet

Besøk demonstrasjons- og testfeltet

Infiltrasjon gjennom permeable dekker og kummer, fordrøyning, grønne tak og -vegger er blant temaene på de faglige miniseminarene Storm Aqua arrangerer på demonstrasjons- og testfeltet hos oss.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  13 september 2016

Seminarene har vist seg å være så populære at Storm Aqua arrangerer månedlige miniseminar ut året. Benytt sjansen og meld deg på nå.

I løpet av miniseminaret får deltakerne innsikt i helhetsprinsipp for overvannshåndtering, verktøy for overvannshåndtering, innsikt i drift og vedlikehold samt eksempler på systemløsninger. Under befaringen på test- og demonstrasjonsfeltet presenteres konkrete løsninger for infiltrasjon via permeable dekker og kummer, muligheter for fordrøyning ved hjelp av nedgravd fordrøyningsmagasin, grønne vegger og -tak, med mer.

For oversikt over de aktuelle arrangementene, seminarprogram og påmelding, klikk her.