Bannerbilde

Forskning i veien

Forskning i veien

I Nedre Jernbaneveg i Sandnes ivaretar selve gaten sitt eget overvann via den permeable belegningssteinen Plaza. Veien er etablert uten overvannsledning.

Oppdatert:  3 september 2019

Løsningen er et ledd i kommunens innsats for klimatilpasning.

Sentrale deler av sentrum i Sandnes ligger så lavt at det vil bli liggende under vann når havnivået stiger. Derfor skal de laveste områdene løftes. Alle nybygg klimatilpasses ved at inngangspartiene legges høyere enn tidligere, også fortau og veier må løftes tilsvarende.

Sandnes kommune arbeider for at mest mulig av overvannet skal infiltreres lokalt. Derfor ble betongsteinen Plaza lagt på to veger i 2014, i forbindelse med etableringen av Støperikvartalet.

Plaza i gågate og kjørefelt i Sandnes da det ble lagt i 2014.Plaza har ekstra brede fuger, og derfor gode drenerende egenskaper og produseres med to ulike fugebredder; Den trangeste fugen er 5 mm, noe som gir 3,2 prosent åpent areal for direkte vanndrenering, den brede fugen er 11, hvilket tilsvarer 7,2 prosent åpent areal.

Begge variantene ble benyttet i dette prosjektet . Den med brede fuger benyttes på en vei med det tungtransport og vareleveranser. Plaza med de minste fugene ligger i en gate for gående.


Multiblokk og Sandnes kommune samarbeidet om å finne optimale løsninger for området, og skal sammen høste erfaringer fra prosjektet.

Her er den opprinnelige artikkelen om vegen som drenerer sitt eget overvann.

Fakta:

Oppbygningen av bærelaget er uten finstoff. I veiene legges steinen i forband, for å få optimal låseeffekt. En utfordring med permeabel stein i kjørefelt er stabilitet knyttet til frost og telehiv. Disse problemene ble forebygget ved at veikantene er låst.

Lyst til å lese om Nortemp, som først dekket oppstillingsarealet sitt på 10 000 kvadratmeter med permeabel industristein, og året etter utvidet området med nye 4 000 kvadratmeter? Arealet deres på Bryne er Multiblokks hitill største prosjekt med Multiloc Dren.