Bannerbilde

Gangbaneheller og Stavheller ved fjorden

Gangbaneheller og Stavheller ved fjorden

Utegulvet skal spille på lag med omgivelsene. Gangbaneheller og Stavheller er et godt valg til disse kraftige bygningskroppene, treverk og natur med fjell og fjord.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  5 november 2019
Produkter i denne artikkelen:   Grå 300 x 300 x 100 Grå 600 x 300 x 100 Grå 600 x 600 x 100 Grå 900 x 600 x 100 Koks

I innseilingen til Stavanger, noen minutter fra sentrum, ligger «Byfjordparken.» Prosjektet er nytt, med en blanding av leiligheter og næring. Her er en barnehage, BI, et treningsstudio og offentlige kontorer. Arealene er fordelt på høyhus med to uterom; ett mellom byggene og ett på nedsiden, mellom byggene og fjorden.

Fra v. formannen på gartner-jobben Ronny Andtbacka og driftslederen på grunnarbeidet, Tore Sæland på Stangeland Maskins prosjekt Byfjordparken.

Stangeland Maskin AS hadde ansvaret for uteområdet, inkludert leggingen av betongsteindekket, og vi har fått med oss både driftslederen på grunnarbeidet,Tore Sæland,og formannen på gartner-jobben,Ronny Andtbacka. Tore Sæland ble involvert i siste del av utenomhusarbeidet, da var byggene allerede påbegynt. Mens gartner-avdelingen har hatt ansvaret for stål- ogsteinarbeidet, sittegrupper og beplantning, og ble ferdig for noen uker siden.

Mingle- og parkeringsområdet mellom byggene og fjorden er dekket med Gangbaneheller. På den andre siden av natursteinsbedet ligger et strekk Stavheller. Arbeidet er utført av Stangeland Maskin AS.En kald høstdag i overgangen mellom oktober og november, når alt er tatt i bruk og solen skinner, ser alt riktig idyllisk ut.

– Har dere hatt noen utfordringer?
– Noen utfordringer er det alltid når flere fag møtes. Her var det viktig å få til kombinasjonen mellom fasade og belegg. Dessuten var det en utfordring med så mye betongstein på så lite areal.

– Hvordan da?
– Vi har brukt enorme mengder Gangbaneheller og Stavheller. De tar plass, og her var det sannelig ikke mye å gå på! Heldigvis er Egil (Egil Tjora, Multiblokks sjåfør, red. anm.) en fantastisk sjåfør. Han klarer alt, er ekstremt dyktig, og alltid med like godt humør. Han er bare best, i hvert fall for oss gartnere. Det gjør alt så mye lettere, så det gikk bra, forteller Ronny Andtbacka.

De kraftige hellene står godt til naturen her ved Byfjorden. Gangbaneheller danner et solid utegulv.


Detalj av mønsteret i Gangbanehellene ved Byfjordparken.Rambøll har hatt ansvaret for utformingen av uteområdet, og valgte Gangbaneheller mellom byggene og på sjøsiden av byggene. Der ligger også et strekk mørke Stavheller.

Det er benyttet 2360 kvadratmeter Gangbaneheller, og 164 kvadratmeter Stavheller ved Byfjordparken.