Bannerbilde

Multiblokk gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

Multiblokk gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars.

Oppdatert:  3 mars 2021

I senteret, som ligger på Gløshaugen i Trondheim, skal fremtidens løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber der. Laboratoriet er etablert som et nullutslippsbygg, og finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova.

Å bruke nedbøren, og å gjøre det lokalt, reduserer utslipp av klimagasser og er god sirkulærdisponering av vann. Selskapene i Skjæveland Gruppen har, gjennom sin deltakelse i Klima 2050, bidratt med kompetanse og produkter til et fremtidsrettet overvannssystem for ZEB laboratoriet.

Nedbøren på tomten samles i et underjordisk magasin, etablert av betongelement, og utgjør et vannreservoar som kan benyttes til sykkelvask, vanning og annet. På sikt skal prosjektet utvikles med en varmeveksler, slik at energi kan hentes ut fra regnvannet.

Dreneringsstrategien for laboratoriet er å i størst mulig grad fordrøye og å utnytte overvannet. Arealet ved bygget er delt inn i flere avrenningsområder:

  • Permeable overflater som grus, gress, permeable dekker og buskfelt.
  • Taket på ZEB laboratoriet.
  • Parkeringsplass og gang/sykkelareal.
  • Veien, hvor vannet allerede er håndtert.
  • To ulike regnbed.

Detaljprosjekteringen ble utført av Multiconsult.

Vi i Multiblokk håper overvannssystemet kan danne grunnlaget for utviklingen av kunnskap og nye nye fremtidsrettede løsninger.

Bildet er fra opparbeidingen av det permeable dekket i uteområdet til ZEB-lab. Foto: Sintef/Klima 2050

Her er en beskrivelse av løsningen for bærekraftig overvannsdisponering ved ZEB-laboratoriet.

Og her beskriver SINTEF selve åpningen av det fremtidsrettede laboratoriet.

Vi i Multiblokk er takknemlige for anledningen til å bidra med våre permeable produkter til  ZEB-laboratoriet. Vi ser også frem til spennende resultat og videre samarbeid.