Bannerbilde

Sparer penger med eget regnvann

Sparer penger med eget regnvann

Forbruksvann koster penger, ofte betaler virksomheter også avløpsavgift ut fra kjøpt vannmengde. Med nye og strenge krav til håndtering av overvann på egen tomt, må utbyggere i tillegg belage seg på kostbare anlegg for å magasinere og eventuelt infiltrere nedbør.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  16 august 2018

Multiblokk gjør det motsatt. Takket være regnvannet har firmaet kuttet kostnader.

Den moderne betongvarefabrikken i Sandnes startet produksjonen i oktober 2008. Bygget ligger på samme tomt som selskapets opprinnelige fabrikkbygg, etablert på midten av 1900-tallet.

Multiblokk AS er blant landets største og mest nyskapende produsenter av belegningsstein, permeable dekker, heller, kantstein, forskalingsblokker og støttemurer. Produksjonen er basert på bruk av tørrbetong.

Fra produksjonen i Multiblokk-fabrikken startet oktober 2008, har bedriften vært selvforsynt med produksjonsvann. På det meste produserer de over 1000 tonn betongvarer per dag. Det tilsvarer 35 vogntog med sand og singel.

Også i ressurssammenheng er det en klar fordel at bedrifter som bruker produksjonsvann benytter nedbør, fremfor rent drikkevann fra nettet.

Magasinerer i ig-rør

Under fabrikken ligger et 80 kubikkmeter stort betongmagasin. Magasinet er bygget opp på samme enkle prinsipp som standard fordrøyningsmagasin, av sirkulære ig-rør av betong. Alt regnvannet fra fabrikktaket, på 4000 kvadratmeter, ledes til magasinet. Derfra blir det tatt inn i produksjonsprosessen. Et overløp vil om nødvendig lede vann ut i grunnen til fordrøyning og infiltrasjon dersom magasinet blir fullt.

Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen og tidligere daglig leder av Multiblokk, var byggeleder da fabrikken ble oppført.

Kun små justeringer

– Motivasjonen vår var å redusere kostnader. Vi kjøper ikke produksjonsvann. Derfor sparer vi Egil Lillebø på Multiblokks fabrikktak.også  avløpsavgift.

Når det nå kreves at utbyggere skal tidsforsinke eller infiltrere overvann på egen grunn, og derfor gjerne etablerer fordrøyningsmagasin uansett, skal det ikke mye til å justere det slik at magasinet kan benyttes til vannreservoar. Da kan virksomheter spare penger både til kjøp av forbruksvann og i avløpsavgift, beskriver han.


Tar ansvar

Med 4000 kvadratmeter takflate, et magasin på 80 kubikkmeter og en produksjon som benytter forholdsvis lite vann, anser en det som lite sannsynlig at Multiblokk skal måtte hente produksjonsvann fra det offentlige nettet. En automatisert flotør vil om nødvendig slipper inn grunnvann i tørre perioder. De har i tillegg etablert muligheten for å hente vann fra det kommunale nettet.

– Grunnvannet er ekstremt stabilt her, og det holder seg stabilt også i nedbørfattige perioder. Om vi skulle ta inn noe grunnvann til produksjonen vil ikke det påvirke grunnvannsspeilet, beskriver Lillebø.

Til nå har Multiblokk altså klart seg med det som har kommet fra himmelen.

– Etterhvert har vi også sett på dette med samfunnsansvar og vannmangel. Om klimaet nå endrer seg slik at vi får fuktigere vintre og tørrere somre, kan bedrifter bidra til samfunnet ved å ikke benytte renset drikkevann, som i perioder kan bli mangelvare, til produksjonen. Jeg mener at alle som har behov for prosessvann, bør vurdere en buffer på egen tomt, understreker Egil Lillebø.

Fakta:

  • Dersom en har behov for vann i produksjonen, kan en ved å investere litt ekstra i et større vannmagasin spare penger fordi en slipper å kjøpe forbruksvann. Det en betaler i forbruksvann betales som regel tilsvarende i avløpsavgift.
  • Hadde Multiblokk ikke hatt vannreservoar ville bedriften benyttet drikkevann fra det offentlige nettet i produksjonen og samtidig sluppet ut betydelige mengder nedbør til infiltrasjon eller til overvannsledningene.

Vinn-vinn

Som en del av bedriftens kvalitetssikringssystem tas det prøver av vannet som benyttes i Produksjonen til Multiblokk er basert på tørrbetong. produksjonen. Det har vist seg at takvannet er så rent at det i praksis tilsvarer kvaliteten på drikkevann.

Alle bygg med store takflate har behov for å håndtere nedbøren. Fremfor å fordrøye dette på taket, eller i grunnen, kan det benyttes. Da unngår en å kjøpe produksjonsvann samtidig som en må infiltrere nedbør fra takflater og tette dekker i egen grunn.

– Her på fabrikken ville vi uansett hatt behov for et magasin, for tidsforsinking av nedbøren. Fordi vi benytter nedbøren til produksjon måtte vi anlegge et større magasin enn om regnet kun skulle fordrøyes. Til gjengjeld er vi i all fremtid selvforsynt med forbruksvann, beskriver konsernlederen.

Nedbøren fra Multiblokks 4000 kvadratmeter store takflate ledes til et betongreservoar av ig-rør og derfra til produksjonen.  –  Alt vannet du kan benytte fra egen tomt vil redusere belastningen på det offentlige nettet, og alle monner drar, minner konsernleder Egil Lillebø om.

Alma Smart Tank fra Skjæveland er arealeffektiv løsning for å magasinere store mengder forbruksvann i nedgravd magasin. Firkantrørene, Box Qulvert, er effektive også ved lave høyder.

Et vannreservoar kan etableres i rørstrekk som et ordinært fordrøyningsmagasin av ig-rør.