Bannerbilde

Vedr. prisreguleringer

Vedr. prisreguleringer

Varsel om reguleringer i prisene fra 1. juni 2022

Oppdatert:  20 juni 2022

Den urolige situasjonen i Uktaina har påvirket prisene på de viktigste råvarematerialene vi benyttet i produktene våre. Sementleverandørene tilpasser seg nye miljøkrav. Dette, sammen med økte energi- og transportpriser gjør at vi ser oss nødt til å foreta prisøkninger på deler av sorimentet for å kunne drive forsvarlig.

Prisøkningen vil være gjeldene fra 1.7.2022.

Dersom situasjonen ikke endrer seg vil ny ytterligere prisøkning bli vurdert gjeldende fra 1.10.2022.

Følgende prisøkning varsles:

  • Betongvarer 10 - 20prosent.
  • Gategods 15 - 20 prosent.