Bannerbilde

Ingen vanndammer på gårdsplassen

Ingen vanndammer på gårdsplassen

Eieren var ikke fornøyd med gårdsplassen. Vannet samlet seg i dammer på lave punkt, og arealet hadde et slitt, nesten sjuskete uttrykk. Utfordringen var: Kan man virkelig bytte ut 120 kvadratmeter ferdiglagt belegningsstein?

Svaret er ja.

Gårdsplassen er vendt mot sør og har fall fra huset mot innkjørselen. Den ble dekket med tromlet Belegningssteinen på gårdsplassen var 20 år gammel, og begynte å bære preg av det. I tillegg samlet vannet seg i hjørnet ved syklene.belegnings-stein for 20 år siden. De første årene var alt fryd og gammen, så viste det seg at belegningssteinen dessverre ikke var av god kvalitet. Steinene ble porete med betydelig slitasje i overflaten, derfor ble de eksponert for smuss og tilgroing. I tillegg ble det stående vann i et lavt hjørne, hvor gårdsplassen møter en murkant under et gjerde.

Et drastisk skritt

Det har gjennom tiden blitt benyttet ulik betongkvalitet i belegningsstein. Dagens stein oppfyller strenge kvalitetskrav, og er underlagt bestemmelser i Norsk standard og krav fra Kontrollrådet for Betongprodukter.

Våren for to år siden bestemte hageeieren seg for at nok var nok. Alt for mange timer ble brukt i fånyttes forsøk på å renske gårdsplassen. Godt hjulpet av en hagedesigner, Runar Steinsystem AS, og Multiblokk AS tegnet hun en ny gårdsplass. Og da sommeren kom, startet hun arbeidet. Denne gangen med belegningsstein av Multiblokkvalitet.

Først ble all den gamle steinen fjernet.

Problemfjerner

Så erstattet hun den opprinnelige sanden i bærelaget (ca. 50 cm dypt) og settelaget (5 – 10 cm dypt) i det fuktige hjørnet, med pukk i fraksjon 2/8 nederst og med 2/5 over.

Regnvannet på store deler av gårdsplassen, og «vaskevannet» som ble brukt når den ble spylt, har i alle år samlet seg i dette sør-østlige hjørnet, hvor det ble stående mot muren. Det ville vært svært arbeidskrevende å bygge opp gårdsplassen slik at vannet kunne renne motsatt vei. Det var derfor Multiblokk foreslo en belegningsstein som lar vannet renne ned i grunnen. Forutsetningen for denne løsningen er at oppbygning underbelegningssteinen ikke inneholder sand. Det er årsaken til at hun byttet ut bærelaget.


Stødig dekke

Plaza er en belegningsstein med helt spesiell utforming. Den har brede knaster på sidene, slik at det blir god avstand, fuge, mellom steinene. Knastene har dessuten en plassering som gjør at steinene blir «låst» i hverandre. Derfor ligger steinene nesten som støpt når de er lagt ned. Det gir god motstand mot vridningskrefter. Derfor er Plaza velegnet på områder hvor en vrir på bilhjul, ofte mange ganger på samme punkt, som på en parkeringsplass.

Plaza kan også legges med to fugebredder: Ordinær som gir en åpning i dekket på 3,2 prosent, og bred fugeåpning som gir 7,2 prosent åpning i dekket.

Enkel løsning

For at nedbøren skal trekke ned i grunnen, må settelaget og bærelaget under belegningssteinene bestå av småstein, uten finstoff i. Årsaken er at vannet dreneres i hulrommene mellom alle steinene. Hvis det er finstoff i massen, det vil si det vi kjenner som sand, vil finstoffet tette åpningene og stanse dreneringen.

For å få et fint resultat, må en være nøye med å holde rette linjer underveis.

Bruk fantasien

Huseieren valgte å kombinere to typer belegningsstein på gårdsplassen. Dette gir en effektiv drenering i problemområdene, samtidig som gårdsplassen får et stilfullt og noe spesielt uttrykk. I kjørefeltet, i en bue fra gårdsveien til garasjen, ble det valgt Basisstein. I ytterkantene og de to diagonale hjørnene øverst mot boligen og nederst mot gjerdet, benyttes Plaza for å få god drenering. En bord av mørkere basisstein danner overgangen mellom de to typene belegningsstein.

Det finnes mye fin belegningsstein, og en kan få spenstige løsninger om en våger å leke litt med kombinasjoner av disse.

I dette hjørnet har nedbøren stått i dammer i alle år. Problemet løser Plaza, belegningssteinen som drenerer nedbøren. Da juni var blitt juli, begynte arbeidet med å legge det nye dekket.

Et godt resultat avhenger av en god start, derfor passet hun på å få rette linjer inn mot boligen og garasjen.

Pass på fugene

Både Basis og Plaza er enkle å legge. Først la hun ut hele hovedmønsteret, så fuget hun Basissteinen for å låse disse i hverandre, og fylte fugene i Plaza-dekket med 2/5. Dette er samme steinstørrelse som i settelaget under den permeable steinen. Når det skal benyttes to ulike fugemasser på ett dekke, er det viktig at finstoff fra den ordinære steinen ikke blåser over til de permeable fugene og tetter massen der.

Her fuges hovedfelte, som består av basisstein. Denne er ikke permeabel, og fuges derfor med fugesand.

Vel verdt innsatsen

Da hun hadde fått låst dekket, skar hun til steinene i buene, formet bordene og fuget alt. Da var sommeren blitt til høst. Regnet satte inn og - vannet rant rett ned.

To vintre, vårer og somre har gått. Dekket ser fortsatt nesten nylagt ut, og det er ikke antydning til oppsamling av  vann, selv ikke på dager med ekstremnedbør.


Feltet til høyre er dekket med den permeable belegningssteinen Plaza, hvor nedbøren dreneres i fugene.  Feltet til venstre er dekket med basisstein fra Multiblokk. Gårdsplassen heller fra huset, likevel samler regnvannet seg på det tette dekket.